U Tivtu i Zeti najveće prosječne plate, u Nikšiću 803 eura

Prosječna zarada u februaru ove godine bez poreza i doprinosa u Crnoj Gori iznosila je 821 euro, saopšteno je iz Uprave za statistiku Monstat.

Prema najnovijim podacima najbolje su plaćeni u sektorima finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja gdje je prosječna zarada iznosila 1307 eura i snabdijevanju električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 1196 eura.

Najniže plate su zabilježene u sektorima administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 652 eura i prerađivačka industrija 657eura.

Po opštinama najveće prosječne zarade u februaru su iznosile u Tivtu 967 eura i Zeti 889 eura, a najmanje Tuzima 676 eura i Petnjici 709 eura.

U februraru su prosječne zarade preko hiljadu eura evidentirane i u sektorima informisanje i komunikacije 1058 i vađenje ruda i kamena 1054 eura.

Prema podacima Monstat-a prosječne februarske zarade veće od 821 eura su bile u sektorima poslovanje s nekretninama 997, državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje 930 eura i zdravstvena i socijalna zaštita 898.

Podatak koji nije za pohvalu je da su zarade zaposlenih u prosvjeti ispod državnog prosjeka i u februaru iznosila 804 eura.

Manje februarske plate od prosječne evidentirane su u sektorima obrazovanje 804, stručne, naučne i tehničke djelatnosti 779 eura, saobraćaj i skladištenje 774 eura, građevinarstvo 761,usluge smještaja i ishrane 761 eura, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 758, umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti 743, uklanjanje otpada i slične aktivnosti 736, ostale uslužne djelatnosti 728, snabdjevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa i trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila i motocikala 698 eura.

Zarade po opštinama

Od 25 crnogorskih opština čak u 19 je prosječna zarada u februaru bila manja od državnog prosjeka koji iznosi 821 euro.

Najveća prosječna zarada u septembru bila je Tivtu i iznosila 967 eura i Zeti 889 euro. Osim te dvije opštine zarade veće od prosječne bile su u Pljevljima i Podgorici po 851 euro, Cetinju 838 i Kotoru 830 eura.

U svim ostalim opštinama plate su bile manje od državnog prosjeka: Plužine 806, Berane 804, Nikšić 803 eura, Budva 793, Žabljak 791, Plav 788, Bar 768, Kolašin 765, Gusinje 751, Šavnik 747, Herceg Novi 740, Mojkovac 734, Rožaje 733, Ulcinj 729, Bijelo Polje 726, Danilovgrad 711, Andrijevica 713, Petnjica 709 i Tuzi 676 eura.

Foto: elements.envato

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA