U izradi novi Zakon o elektronskim komunikacijama

U koordinaciji Ministarstva ekonomskog razvoja danas je održan još jedan sastanak Radne grupe za izradu novog Zakona o elektronskim komunikacijama.

Iz Vlade je saopšteno da je, u skladu sa utvrđenim zadatkom tima, u izradi je zakon koji će u potpunosti biti usaglašen sa pravnom tekovinom EU, i najboljom evropskom praksom, a naročito sa EU direktivom 2018/1972/EU Evropski elektronski komunikacioni zakonik (EECC).

„Na današnjoj sjednici Radna grupa je razmatrala Nacrt zakona, koji je planiran da bude na javnoj raspravi u I kvartalu 2024.godine.Radnu grupu koja je zadužena za izradu novog zakona, čine predstavnici svih zainteresovanih strana, uključujući predstavnike operatora i nevladinog sektora“,navedeno je u saopštenju.

foto:gov.me/arhiva

NIKŠIĆ PROGNOZA