U blokadi 19,73 hiljade preduzeća i preduzetnika

U Crnoj Gori je, prema podacima Centralne banke (CBCG), na kraju juna u blokadi bilo 19,73 hiljade preduzeća i preduzetnika, neznatno više nego u maju.

Ukupan iznos duga na osnovu kojeg su blokirani računi je 1,07 milijardi eura, što je 0,15 odsto manje nego u maju.

Koncentracija duga je, kako je saopšteno iz CBCG, relativno velika, tako da deset najvećih dužnika, odnosno 0,05 odsto ukupno evidentiranih, učestvuje sa 27,71 odsto u ukupnom iznosu blokade. Njima je blokirano 297,6 miliona eura.

Kako se navodi, 48,69 odsto ukupnog iznosa blokade ili 522,79 miliona eura otpada na 50 najvećih dužnika, koji čine 0,25 odsto svih evidentiranih.

U neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 1,63 hiljade dužnika čija je blokada iznosila 35,58 miliona eura, što je 3,31 odsto ukupnog iznosa blokade.

Duže od godinu u blokadi je 18,11 hiljada kompanija ili preduzetnika, kojima je blokirano 1,04 milijarde eura.

Izvor: Mina business

Foto: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA