Turistička organizacija Bar za tri projekta izdvojila skoro 42.000 eura

Turistička organizacija Bar opredjelila je 41.880 eura za raspodjelu sredstava za realizaciju projekata valorizacije kulturne baštine koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara na teritoriji Opštine Bar. 

„Komisija za odabir projekata valorizacije kulturne baštine na teritoriji opštine Bar donijela je konačnu Odluku o odabiru projekata koji će biti finansirani raspodjelom sredstava za realizaciju projekata valorizacije kulturne baštine. Od ukupno pristiglih šest projekata, komisija je utvrdila da tri projekta ispunjavaju uslove date u Javnom pozivu koji je raspisala Turistička organizacija Bar“, saopšteno je iz Opštine Bar.

Odlukom Komisije, sredstva se raspodjeljuju se za sljedeće projekte: 

JU Kulturni centar  – Konzervacija fresaka na crkvi Svetog Nikole objekat 154 i izrada trajne zaštite. Za navedeni projekat opredijeljeno je 10.000,00 eura.

JU Kulturni centar – Restauracija i konzervacija otomanskog groblja i mesdžida (svratišta za putnike u Starom gradu Baru). Za navedeni projekat opredijeljeno 20.000 eura. 

NVO Montemisija – ,,Turistička valorizacija barskog trikonhosa “. Za navedeni projekat opredijeljeno 11.253,00 eura. 

„Cilj Javnog poziva je valorizacija kulturne baštine kroz projekte na osnovu kojih se može unaprijediti kvalitet turističke ponude opštine Bar. Ukupna finansijska sredstva opredijeljena Javnim pozivom i mogu se koristiti isključivo za namjene navedene u Odluci o izboru i ugovoru koji će biti potpisan“, navode iz Opštine Bar.

Foto: TO Bar

NIKŠIĆ PROGNOZA