Traže ideje za prelaz preko Boke

Monteput je raspisao javni poziv za izradu idejnih rješenja za dionicu brze saobraćajnice, koja od granice sa Hrvatskom preko zaleđa Herceg Novog i Bokokotorskog zaliva ide do Budve. Vrijednost ovog poziva je 181 hiljada eura, a zadatak projektanta je da analizira sve varijante povezivanja dva primorska grada, posebno s obzirom na ograničenja u području Kotora.

Kako se navodi u javnom pozivu koji je juče objavljen na sajtu Vlade, ta dokumentacija je osnov za opredjeljenje položaja ovog koridora u predlogu Prostornog plana Crne Gore (PPCG), a služiće i kao plan za buduća ulaganja Vlade u saobraćajnu infrastrukturu.

Cilj izrade tehničke dokumentacije je ispitivanje alternativnih puteva za ovu brzu cestu i njenog povezivanja sa djelovima glavne putne mreže. Njen početak je kod graničnog prelaza Debeli brijeg, zatim preko zaleđa Herceg Novog dolazi do Tivta ili Kotora i vezuje se na dionicu od zone Bratešiča ka Budvi. Ističe se da je važno analizirati širu oblast i voditi računa o povezanosti brze ceste sa aerodromom Tivat i Kotorom.

Nacrt PPCG nije ponudio konačno rješenje kako da ova brza cesta obiđe centre primorskih gradova, skrati rastojanje između njih, pređe Bokokotorski zaliv i smanji gužve. Most kod Veriga je naveden kao jedna od opcija, ali za nju postoje negativna mišljenja. Druga mogućnost je da se brza saobraćajnica od Tivta nastavi preko poluostrva Luštica, i da na hercegnovsku stranu pređe kod Kumbora.

“Pri izradi idejnih rješenja mora se voditi računa o prostorno-planskim aspektima u smislu izbora optimalne trase, lokacije i koncepcije denivelisanih raskrsnica, naplatnih rampi, lokacije pratećih i funkcionalnih sadržaja, ekološkim aspektima, postojećoj infrastrukturi, postojećim kulturnim dobrima, vjerskim objektima i svim ostalim objektima koji mogu biti relevantni za donošenje konačne odluke o poziciji trase”, piše u saopštenju.

Naglašeno je i da se sagleda prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora, kako bi se očuvalo u skladu sa svjetskom baštinom. Osim toga, navodi se da je prethodno urađena tehnička dokumentacija koja se bavila samo određenim varijantama koridora ove ceste, pa je potrebno uraditi idejna rješenja i za potencijalne varijante za koje tehnička dokumentacija ne postoji. Dosadašnja dokumentacija je polazna osnova za idejna rješenja koja će investitor dostaviti izabranom projektantu.

Foto: Vijesti

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents