Švajcarcima istekao rok za pribavljanje dozvola za otvaranje rudnika Brskovo

Šesti aneks ugovora koji su potpisale Vlada Crne Gore i švajcarska kompanija „Tara resources“ a koji se odnosi na rudnik Brskovo u Mojkovcu, ističe sjutra, 25. jula.

Time se, pravno, švajcarskoj firmi onemogućava da obavlja bilo kakve dalje radove i istraživanja na toj lokaciji.

Šestim aneksom ugovora koji je potpisan 2019. koncesionar se obavezao da će ‘“najkasnije do 25. jula 2023. godine izraditi rudarsku tehničku dokumentaciju i pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i za dobijanje odobrenja za izvođenje radova po glavnom rudarskom projektu eksploatacije na istraženim ležištima.“ To se, međutim, nije dogodilo.

Nacrt DPP-a nije prošao slavno na javnoj raspravi i upućeno je na desetine primjedbi na njegovu izradu koje se tiču zakonskih propusta, kontadiktornosti, nedosljednosti i nepotpunih podataka. 

Antena M je nedavno objavila i da je tim koji je izradio DPP za rudnik Brskovo tražio da se plan povuče iz javne rasprave jer su utvrdili niz propusta i doveli u pitanje zakonitost planiranih aktivnosti. 

Hoće li Vlada Crne Gore, nakon svega, potpisati novi aneks ugovora sa švajcarskom kompanijom i tako im dati novi rok za pribavljanje potrebnih dozvola za otvaranje rudnika još nije poznato, a Antena M je uputila pitanja Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma kao i Ministarstvu kapitalnih investicija.

Odgovore čekamo.

Koncesionar očekuje pomoć ambasada?

Uprkos tome što ugovor sjutra i zvanično ističe, u kompaniji, prema saznanjima Antene M, nema prevelike zabrinutosti.

Nezvanično, u slučaju da država odluči da ne produži ugovor i u konačnom ne podrži otvaranje rudnika, oni se uzdaju da će se u čitav slučaj uključiti strane ambasade i pomoći im da „riješe problem“. Neke korake u tom pravcu, navodno, već su preduzeli ali Antena M ovoga puta neće objaviti imena ambasadora s čijom podrškom investitor spekuliše.

Očekivanje da će ambasade završiti ono što ne mogu i po zakonu ne bi smjele crnogorske državne institucije samo daje na snazi nezvaničnim tvrdnjama da iza švajcarske kompanije stoji kapital i drugih zemalja, koje će, vođene sopstvenim interesima, vrlo moguće vršiti pritisak na vladu.

Oko 25 miliona eura koji su utrošeni u dosadašnja istraživanja, svakako jesu ulog koji neće tek tako biti prepušten propasti ili slučaju.

Fuštić: Tužilaštvo da ispita da li korupcionaškim i političkim igrama pokušavaju da rudnik uguraju u prostorni plan

Miodrag Fuštić iz Građanske inicijative Zdravi Mojkovac smatra da u cijelom ovom slučaju ima posla za Tužilaštvo. 

„Produžavanje aneksa bi kompletiralo sliku nezainteresovanosti, neznanja i ignorantskog odnosa prema građanima od strane donosilaca odluka, zarad interesa kompanije koja toliko voli našu državu da joj je sjedište u Švajcarskoj, gdje bi se i odlivala zarada od prirodnog bogatstva Crne Gore. Zauzvrat nama bi ostala uništena priroda, zagađeni predjeli i bolesti.

Novi aneks ugovora značio bi davanje nove šanse kompaniji da opet pokuša da sprovede svoj plan u djelo. Da li korupcionaškim i političkim igrama pokušavaju da, u sadjejstvu sa određenim subjektima iz vlasti, rudnik uguraju u prostorni plan nije na nama već na Tužilaštvu da ispita. Brojne kontradiktornosti i propusti su vezani za cijeli ovaj projekat, tako da vjerujem da će imati materijala ukoliko uzmu slučaj u svoje ruke. Pravnog utemeljenja ima za raskid ovog Aneksa pa time i Ugovora. A da li ima za produžetak, ‘pravna’ država trebalo bi da preispita“, navodi Fuštić za Antenu M.

Naglašava da su se isticanjem roka za pribavljanje dozvola stekli uslovi za raskid ugovora. 

„Očekujemo i napominjemo Vladu da obavijesti Koncesionara u roku od 7 dana od dana isteka da su se stekli uslovi za raskid Ugovora i da se stoga Ugovor raskida. Ukoliko to Vlada Crne Gore prećuti, kao što ćute sve ovo vrijeme, a koncesionar nastavi da radi ispod žita moći ćemo i da definitivno donesemo zaključak da Vlada Crne Gore radi u interesu koncesionara i direktno protiv zdravlja građana, te da zdušno sprovodi naslijeđenu politiku prethodnika sistemskog i sistematskog uništenja sjevera države.
Krivične prijave podnijećemo protiv svih koje smatramo odgovornima, a nadamo se i pozivamo Specijalno državno tužilaštvo da preispita sve okolnosti u vezi sa ovim slučajem“, zaključuje Fuštić.

Produženje rokova pravdano mirisom novca

Ugovor sa kompanijom iz Australije o geološkom istraživanju lokaliteta Brskovo potpisan je 2010. a 2018. australijska kompanija je prenijela vlasnički udio na švajcarsku firmu Fusion Fund I AG, koja je nastavila istraživanja te sada želi i da otvori rudnik „Brskovo mine“.

Ni nakon 13 godina i šest aneksa, koncesionar nije uspio da ispoštuje sve ugovorom predviđene rokove a to bi mogao biti i jedan od razloga za raskid ugovora.

U članu 35 Ugovora se, navodi da ugovorne strane mogu raskinuti ugovor prije vremena u slučaju da koncesionar u datim rokovima ne izvrši istraživanja odnosno ne otpočne eksploataciju.

Vlada je, međutim, produženje rokova pravdala mirisom novca i velikim brojem zaposlenih. Projektovano je 3 miliona eura koncesione naknade godišnje, oko 450 zaposlenih, te 2,3 miliona eura poreza na dobit. 

Podsjećamo i da je koncesija data na period od 30 godina, dok je članom 9 definisano da će koncesionar vršiti ekspolataciju 15 godina od dana završetka pripreme, instaliranja postrojenja i opreme. To bi značilo da u najboljem slučaju, koncesionar u naredne dvije godine mora pribaviti sva neophodna odobrenja i početi eksploataciju, što kako sada stvari stoje zvuči gotovo pa nemoguće.

EPA još nema zvaničan stav

Podsjetimo da su iz Agencije za zaštitu životne sredine nedavno, za Antenu M, kazali da još nemaju zvaničan stav o otvaranju rudnika jer Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu DPP Brskovo još nije bio predmet njihovog ocjenjivanja.

Kako su naveli, s obzirom na to da je DPP Brskovo još u formi nacrta, te sve dok ne bude u proceduri ocjenjivanja, koja obuhvata i Izvještaj sa javne rasprave, oni ne mogu davati preliminarne utiske ili objašnjenja.

Javna rasprava o nacrtu DPP-a završena je 3. jula, ali kada bi se moglo očekivati sumiranje svih pristiglih primjedbi za sada nije poznato.

foto:Screenshot, Tara Resources

NIKŠIĆ PROGNOZA