Suficit za devet mjeseci 176,4 miliona eura, prihodi budžeta za 20,9 odsto veći od planiranih

Prihodi budžeta u periodu januar-septembar 2023. godine iznosili su 1.903,7 miliona eura ili 30,8 odsto procijenjenog BDP-a i veći su za 329,4 miliona eura ili 20,9 odsto u odnosu na planirane, dok su u odnosu na uporedni period 2022. godine veći za 456,2 miliona eura ili 31,5 odsto, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Najznačajnija pozitivna odstupanja, kako navode, zabilježena su kod: Prihoda po osnovu poreza na dodatu vrijednost, Prihoda po osnovu poreza na dobit pravnih lica, Doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, Ostalih prihoda i Donacija i transfera.

Prihodi po osnovu PDV-a do kraja septembra naplaćeni su u iznosu od 790 miliona eura, što je za 79,7 miliona ili 11,2 odsto veće u odnosu na planirane i 124,8 miliona eura ili 18,8 odsto veće u odnosu na isti period prethodne godine.

Kategorija prihoda od akciza, u navedenom periodu, naplaćena je u iznosu od 242,2 miliona eura, što je u odnosu na plan veće za 40,8 miliona eura ili 20,3 odsto, odnosno 53,8 miliona eura ili 28,6 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Prihodi po osnovu Poreza na dobit pravnih lica naplaćeni su u iznosu od 141 milion eura i veći su u odnosu na planirane za 30,3 miliona eura ili 27.4 odsto, dok su u odnosu na uporedni period 2022. godine veći za 59 miliona eura ili 71,9 odsto. „Ostvareni rast prevashodno je rezultat rasta ekonomske aktivnosti i ostvarenih rezultata privrednih subjekata u prethodnoj godini, poboljšanja poreske discipline, kao i implementacije progresivne stope oporezivanja dobiti“, saopštilo je ministarestvo.

Kategorija Doprinosa realizovana je u iznosu od 387,8 miliona eura, što je za 70 miliona eura ili 22 odsto veće u odnosu na planirane, odnosno 80,4 miliona eura ili 26,2 odsto veće u odnosu na uporedni period 2022. godine. „Rast ove kategorije prihoda nastavljen je i u septembru, a prvenstveno je rezultat efekata implementacije Zakona o reprogamu poreskog potraživanja, ali i uvećane osnove za obračun doprinosa usljed povećanja koeficijenata za zarade zaposlenih u javnom sektoru“, dodaje se.

Ostali prihodi u posmatranom periodu iznosili su 143,2 miliona eura, što je za 68,2 miliona eura veće u odnosu na planirane, dok su u odnosu na uporedni period 2022. veći za 121,9 miliona eura. „Značajan rast ove kategorije prihoda dominantno je rezultat prekida hedžing aranžmana iz 2021. godine, i to u iznosu od skoro 60 miliona eura, kao i prenosa sredstava po osnovu ekonomskog državljanstva koje je zaključno sa septembrom mjesecom ostvareno u iznosu od 51,8 miliona eura“, kazali su iz resora finansija.

U navedenom periodu, ističu, značajan rast zabilježen je i kod kategorije Donacije i transferi koji su ostvareni u iznosu od 53,2 miliona eura, što je u odnosu na plan veće za 21,3 miliona eura i 29,1 miliona eura u odnosu na uporedni period 2022. godine. Rast navedene kategorije prevashodno je rezultat izvršene uplate sredstava od strane EU, a po osnovu direktne budžetske podrške za energetsku efikasnost, naglašavaju iz ministarstva.

Prihodi u septembru iznosili su 215,9miliona eura i veći su u odnosu na plan za 30,9 miliona eura ili 16,7 odsto, i za 41,4 miliona eura ili 23,7 odsto u odnosu na septembar 2022.

Izdaci budžeta za period januar-septembar ove godine iznosili su 1.727,3 miliona eura ili 28 odsto procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane manji su za 114,6 miliona eura ili 6,2 odsto, dok su u odnosu na isti period 2022. veći za 239,5 miliona eura ili 16,1 odsto.

U strukturi ukupne potrošnje u posmatranom periodu, Tekući budžet izvršen je na nivou od 1.630,5 miliona eura, što predstavlja 94 odsto ukupne potrošnje, dok je Kapitalni budžet izvršen na nivou od mil. 96,8 miliona eura, što predstavlja šest odsto ukupne potrošnje.

„Posmatrajući glavne kategorije potrošnje u okviru Tekućeg budžeta, tekući izdaci, u navedenom periodu, realizovani su u iznosu od 728,2 miliona eura i u odnosu na planirane manji su za 13,15 miliona eura ili 1,8 odsto. U okviru ove kategorije izdataka najznačajnija izdvajanja su kod Bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca u iznosu od 473,5 miliona eura, što je u odnosu na plan veće za 14,0 miliona eura ili tri odsto i koje su realizovane u skladu sa važećim zakonskim propisima, potpisanim kolektivnim ugovorima i stvarnom obračunu zarada. Takođe, izdaci za kamate su realizovani u većem iznosu od plana za 17 miliona eura i navedeno plaćanje u planu je projektovano u oktobru mjesecu, te je očekivano da će za priližno navedeni iznos biti niže ostvarenje u oktobru mjesecu. Pored navedenog, ostale budžetske pozicije u okviru Tekućih izdataka uglavnom ispod plana, shodno stvarnoj dinamici potrošnje potrošačkih jedinica“, navodi se u saopštenju.

Transferi za socijalnu zaštitu, do kraja septembra, ostvareni su u iznosu od 598,8 miliona eura i veći su u odnosu na planirane za 12,2 miliona eura ili 2,1 odsto, dok su u odnosu na isti period 2022. veći za 136,6 miliona eura ili 29,6 odsto, što je dominantno rezultat većeg izvršenja po osnovu prava iz oblasti socijalne zaštite i prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, usljed redovnog i vanrednog usklađivanja tih izdataka shodno važećim zakonskim propisima.

Kapitalni budžet u posmatranom periodu ostvaren je u iznosu od 96,8 miliona eura, što predstavlja 64 odsto realizacije plana. Realizacija kapitalnog budžeta zaključno sa septembrom mjesecom dominatno se ostvarena u okviru Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje u iznosu od 54,4 odsto ukupnih izdataka Kapitalnog budžeta, zatim turističke djelatnosti i ekologije i prirode po osam odsto, Uređenja, nadzora i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema 6,5 odsto.

Rashodi u septembru iznosili su 231,5 miliona eura i veći su u odnosu na plan za 19,2 miliona eura ili devet odsto, dok su u odnosu na septembar 2022. veći za 44,1 miliona eura ili 23,5 odsto. Najveće odstupanje odnosi se na Kapitalni budžet, koji je ostvaren u iznosu od 25 miliona eura, što je za sedam miliona eura veće izvršenje od plana, odnosno što predstavlja 140 odsto plana, dok je Tekući budžet realizovan na nivou od 108 odsto plana.

„Imajući u vidu realizaciju prihoda i rashoda, u posmatranom periodu ostvaren je suficit budžeta u iznosu od 176,4 miliona eura ili 2,9 odsto procjenjenog BDP-a. U septembru je ostvaren budžetski deficit u iznosu od 15,6 miliona eura“, zaključuje se.

Foto: Envatoelements

NIKŠIĆ PROGNOZA