Sud kaznio EPCG jer je davala popuste penzionerima

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić javno izražava nezadovoljstvo presudom Suda za prekršaje, prema kojoj su naša kompanija i predsjednik Odbora direktora, Milutin Đukanović, krivi zato što su 18. maja 2021. godine donijeli odluku o odobravanju popusta na račune za utrošenu električnu energiju penzionerima sa penzijom nižom od 222,00 eura i nezaposlenim licima sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, kazali su u saopštenju.

Kako dodaju, naznačenom presudom, EPCG je dužna da, kao okrivljeno pravno lice, plati kaznu u iznosu od 5.000,00 eura, a predsjednik Odbora direktora, kao odgovorno lice u kompaniji, u iznosu od 500,00 eura.

„Stav poslovodstva EPCG je da ovakvo rješenje Suda za prekršaje, kao nezakonito, ne može opstati u našem pravnom sistemu, a – bez namjere da prejudiciramo ishod – vjerujemo da će takvu ocjenu dati i Viši sud u postupku po žalbi naše kompanije“, navode oni.

Poručuju da smatraju da su, kao najvažnija kompanija u državi, pored standardnih obaveza u vidu stabilne proizvodnje i urednog snabdijevanja električnom energijom, dužni i da, na fonu društvene odgovornosti, konstantno vode računa o potrebama i statusu kupaca.

„Izražavamo poseban senzibiltet prema građanima – budući da zbog njih postojimo – a to se, nesumnjivo, odnosi i na nastojanje da se, kroz politiku popusta, ostjetljivim kategorijama stanovništva, kakve su penzioneri sa nižim primanjima i nezaposlena lica, omogući što lakši prolazak kroz veoma kritičan period, kakav je bio i onaj obilježen pandemijom COVID-19. Pitamo se, dakle, da li je kažnjavanje društvene odgovornosti dobar način da se stimuliše – briga o opštem dobru?“, ističu oni.

Poručuju da će nastaviti da vode računa o dobrobiti kupaca – građana Crne Gore .

„A nadamo se da će i institucije sistema biti na visini zadatka te da će im briga o opštem interesu ubuduće biti na prvom mjestu, kako ne bismo dolazili do situacija, poput ove, u kojima se očigledno nastoji kazniti društveno odgovoran odnos“, zaključuju oni.

Foto: EPCG

NIKŠIĆ PROGNOZA