Studijska posjeta SAD-u

Delegacija crnogorske administracije, predvođena Ministarstvom saobraćaja i pomorstva, a koju su sačinjavali i predstavnici Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, Uprave carina i Uprave policije, krajem marta, boravila je u studijskoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, na poziv Američke obalske straže.

Posjeta je bila izuzetna prilika da se članovi delegacije bliže upoznaju sa radom ove renomirane organizacije sa sjedištem u Washington DC, kao i da, u luci u Charlestonu prođu kroz obuke koje se odnose na implementaciju ISPS koda, kako bi unaprijedili njegovu primjenu u crnogorskim lukama i na brodovima.

„Tokom posjete, delegacija je imala priliku da pohađa obuke koje se odnose na bezbjednosnu zaštitu brodova i luka, inspekcijski nadzor, carinske kontrole u lukama i na brodovima, zaštitu granica i graničnu policiju, procedure američke obalske straže na kontejnerskim i kruzing terminalima, cyber bezbjednost kao izazov u sektoru pomorstva u kontekstu bezbjednosne zaštite brodova i luka“, navodi se u saopštenju.

Posjetu je u cjelosti finansirao United States Department of State’s Export Control and Related Border Security, a sama posjeta je realizovana uz podršku Ambasade SAD-a u Podgorici.

Američka obalska straža na godišnjem nivou prati primjenu ISPS koda u crnogorskim lukama i daje lukama i crnogorskoj pomorskoj administraciji preporuke koje imaju za cilj unapređenje bezbjednosne zaštite brodova i luka.

„Saradnja koju Crna Gora ima sa Američkom obalskom stražom je višestruko korisna i značajna, te je i ova posjeta bila prilika da se saradnja dodatno ojača i unaprijedi“, zaključuje se u saopštenju.

Foto: MSP

NIKŠIĆ PROGNOZA