Stečajna uprava IBM banke vratila 20 miliona duga, kratki još 23 miliona eura

Ukupna priznata potraživanja od 43 miliona eura, isplaćenih 20 miliona povjeriocima i prihod od prodaje imovine od 6,2 miliona – ključni su rezultati rada stečajne upravne IBM banke kojom rukovodi Milan Rakočević.

Stečaj u banku koja je u vlasništvu biznismena Duška Kneževića Centralna banka (CBCG) uvela je 4. januara 2019. godine.

Rakočević je kazao da je teško prognozirati kada stečaj može biti okončan, imajući u vidu odredbe člana 50 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka da je uslov za to okončanje svih poslova u stečaju.

“Uz to, rješenjem Višeg suda u Podgorici od 9. 9. 2019. godine ustanovljena je zabrana otuđenja i opterećenja određene imovine, dijelom se odnosi i na imovinu koja je obezbjeđenje za potraživanja banke u iznosu od 3.624.465,16 eura, a za koju, po procjeni, nije realno očekivati unovčavanje u nekom doglednom roku”, istakao je Rakočević.

On je kazao da je u martu 2019. godine na oglasnim tablama CBCG i IBM banke okačeno obavještenje stečajne uprave o priznatim potraživanjima u iznosu od 43.124.688,06 eura.

“Rješenjem stečajnog upravnika o diobi stečajne mase prije unovčavanja cjelokupne imovine, na osnovu odredaba člana 47. stav 1 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka, izvršena je isplata dijela obaveza prema provjeriocima razvrstanim u I, II i III redosljed prioriteta. Ukupne isplate, sa stanjem na kraju maja ove godine iznose 20.034.458,73 eura, dok je priliv od unovčavanja imovine ostvaren u iznosu od 6.271.947,89 eura”, naveo je Rakočević.

Na rješenje stečajnog upravnika povjerioci su podnijeli žalbe u devet slučajeva o kojima je odlučivao stečajni odbor koji je u sedam slučajeva potvrdio rješenja Rakočevića, jedno je preinačio i jedno vratio stečajnom upravniku na ponovni postupak.

Rakočević je kazao da je iskoristio pravo iz člana 43 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka da prenese dio ili ukupnu imovinu i/ili obaveze banke na neku drugu banku.

“Ponudu za prodaju – ustupanjem dijela imovine banke oko četiri miliona eura poslala je 8. marta 2019. godine svim bankama u Crnoj Gori. Nije bilo interesovanja po predmetnoj ponudi”, istakao je Rakočević.

Od uvođenja stečaja objavljena su 22 javna poziva za stečene i pokretne imovine banke od čega je prihodovano 1.249.021,07 eura.

“Od te sume po osnovu stečene imovine (nekretnine) prihodovano je 1.223.640,52 eura, dio pokretne imovine (automobil) 8.750,00 eura i od opreme 16.630,55 eura”, naveo je Rakočević.

Prema njegovim riječima, knjigovodstvena vrijednost imovine IBM banke u stečaju koja je predmet prodaje javnim oglašavanjem, sa stanjem na kraju maja ove godine iznosi 1.332.506,36 eura, a čine je nekretnine na teritoriji opština Podgorica i Pljevlja.

CBCG je 7. decembra 2018. uvela privremenu upravu u ovoj Kneževićevoj banci koja je tri dana kasnije sprovela moratorijum na sva plaćanja, izuzev plata, penzija i socijalnih davanja.

“Privremeni upravnik IBM je utvrdio da je finansijsko stanje ove banke negativno, da je koeficijent solventnosti banke pao ispod jedne četvrtine propisanog nivoa i da su obaveze ove banke veće od njene imovine, pa je predložio oduzimanje dozvole za rad”, bilo je obrazloženje CBCG za oduzimanje dozvole za rad ovoj banci u januaru 2019. godine kada je onda pošla u stečaj.

Uz IBM banku, iste godine u aprilu je uveden stečaj i u drugoj Kneževićevoj Atlas banci.

Advokat Milovan Milošević je u ime većinskih akcionara Atlas i IBM banke je u septembru 2020. godine tražio od tadašnjeg guvernera CBCG Radoja Žugića da počnu razgovore “o sanaciji štete vlasnicima i klijentima i o preuzimanju tih banaka od njenih većinskih vlasnika”. Od toga nije bilo ništa.

Atlas Invest, Atlas grupa, Atlas Capital Holding Limited i Centroprom koje kontroliše Duško Knežević većinski su vlasnici dvaju banaka.

Zbog uvođenja stečaja u ove dvije banke Kneževićeva Atlas grupa je tužila državu Crnu Gori i traži odštetu od 500 miliona eura. Pravni tim Atls grupe je spreman da se nagodi sa Vladom kako bi se izbjegla arbitraža, ali se kabinet premijera Milojka Spajića o tome nije izjasnio.

Nagodba je nuđena i vladama premijera Dritana AbazovićaZdravka Krivokapića i Duška Markovića.

Foto: Vijesti/Savo Prelević

NIKŠIĆ PROGNOZA