Slučaj domen.me: Privredni sud usvojio prigovor države i predmet vratio na ponovno odlučivanje

Vijeće Privrednog suda usvojilo prigovor Crne Gore, ukinulo rješenje kojim je određena privremena mjera u pravnoj stvari predlagača obezbjeđenja DOMEN D.O.O Podgorica i predmet vratilo na ponovno odlučivanje, saopštio je portparol Privrednog suda sudija Vladimir Bulatović.

„Rješenjem Privrednog suda Crne Gore IP.br. 525/23 od 07.09.2023. godine usvojen je prigovor protivnika predlagača obezbjeđenja Crne Gore, ukinuto rješenje Privrednog suda Crne Gore I.br. 53/23 od 10.07.2023. godine i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje“, kazao je Bulatović. 

Naime, dodao je on, odlučujući o prigovoru protivnika predlagača obezbjeđenja, Crne Gore, Vijeće nalazi da je prvostepeni sud u svojoj odluci naveo da je predlagač obezbjeđenja učinio vjerovatnim postojanje potraživanja, odnosno da je Ugovor o agentu registracije domena „.me“ broj 11-1149 od 08.02.2008. godine produžen, ne dajući dovoljno jasne razloge na kojima temelji takav svoj zaključak.

„Dakle, Vijeće smatra da prvostepeni sud prilikom ocjene ispunjenosti uslova za određivanje privremene mjere nije dao dovoljne i jasne razloge o odlučnim činjenicama za donošenje pobijane odluke, iz kojih razloga je istu ukinulo i naložilo prvostepenom sudu da u ponovnom postupku otkloni ukazane nedostatke, nakon čega će biti u mogućnosti da donese pravilnu i zakonitu odluku“, navodi se u saopštenju Bulatovića.

Foto: Domen.me

NIKŠIĆ PROGNOZA