Sindikat Pošte traži povećanje zarada za najmanje 30 odsto

Jedinstveni sindikat Pošte Crne Gore, nezadovoljan ekonomskim položajem radnika i njihovih porodica, uputio je menadžmentu te institucije dopis u kojem traže da se, kako ističu, ispravi nepravda prema zaposlenima i da se zarade povećaju barem za 30 odsto.

U dopisu se navodi da će na odgovore čekati sedam dana, a ukoliko odgovora ne bude, primijeniće i druge sindikalne metode za ostvarivanje svojih prava, prenosi Dan.

– Obraćamo Vam se zbog sve većeg pritiska i nezadovoljstva koje članstvo Jedinstvenog sindikata zaposlenih u Pošti Crne Gore svakodnevno izražava prema našem rukovodstvu, a u vezi sa brojnim problemima koji postoje u Pošti Crne Gore. Naime, za vrijeme trajanja mandata vaših prethodnika, naš sindikat se u više navrata obraćao i ukazivao na probleme koje u okviru naše kompanije urgentno treba rješavati. Ovdje ćemo se najprije osvrnuti na ključne probleme koji se ističu u našoj kompaniji, i to uvećanje zarada zaposlenih, isplata otpremnina za odlazak u starosnu penziju, uvođenje petodnevne radne sedmice, po uzoru na zemlje regiona, i prepoznavanje određenih radnih mjesta kao radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem – ističe se u dopisu upućenom menadžmentu Pošte.

Iz Sindikata su naglasili da se poseban osvrt i fokus moraju dati izuzetno niskim zaradama zaposlenih u Pošti Crne Gore.

– Zarade, i pored sve galopirajuće inflacije, nisu mijenjane poslednjih deset godina, izuzev zaposlenima koji su imali koeficijente složenosti poslova između 2,9 i 3,2, čime je znatno ugrožen ekonomski položaj naših zaposlenih, a i članova njihovih porodica. Ujedno je važno pomenuti i da se u istom periodu povećavao obim posla zaposlenih, a ostvarivani su i veći prihodi. Imajući u vidu prethodno navedeno, zahtijevamo da urgentno pristupite formiranju radne grupe za izradu teksta novog kolektivnog ugovora Pošte Crne Gore, kako bi došlo do povećanja zarada svim zaposlenima, izuzev menadžmenta Pošta Crne Gore, za najmanje 30 odsto. Ukoliko u roku od sedam dana naše obraćanje ne naiđe na odgovor i ako ne pristupite formiranju pomenute radne grupe, naš sindikat će biti prinuđen da primijeni ostale metode sindikalnog djelovanja u cilju zaštite interesa našeg članstva – poručili su iz sindikata.

Redakcija Dana uputila je pitanja menadžmentu Pošte da li će se sastati sa predstavnicima Sindikata i formirati radnu grupu koja bi radila na rješavanju navedenih problema, da li imaju novca za povećanje zarada zapsolenih u iznosu od 30 odsto i, ukoliko za to nema dovoljno novca, da li ima za neko manje povećanje, ali još nijesu dobili odgovore.

Foto: Dan

NIKŠIĆ PROGNOZA