„Region otvorenih granica i ekonomskog rasta na putu prema EU“

Crna Gora je spremna da podijeli iskustva u evropskim integracijama sa ostalim državama Zapadnog Balkana, saopštio je potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade, Dragoslav Šćekić, stavljajući akcenat na snažniju regionalnu saradnju, otvaranje granica i bolju povezanost.

Šćekić, koji je i ministar sporta, učestvovao je u radu skupa u okviru plenuma Zajedničko regionalno tržište i demografija: može li migracija pomoći? u sklopu konferencije Jedan region – jedno tržište; Korak ka zajedničkom tržištu EU, koja se održava u Novom Sadu.

Na konferenciji koju organizuje Centar za regionalna ekonomska istraživanja i analize diskutovalo se o lokalnom, regionalnom i evropskom zajedništvu.

Šćekić se u svom obraćanju zahvalio na prilici da bude dio skupa i govori o temi koja je od životnog značaja za stanovnike Zapadnog Balkana, a tiče se prosperiteta regiona i rasta životnog standarda stanovnika.

“Otvoreni Balkan ili Berlinski proces, kako god se zvao, jeste drugo ime za snažno regionalno povezivanje, koje treba da dovede do zajedničkog tržišta. Kao jedan od formalnih uslova pristupanja Evropskoj uniji (EU) je i jačanje regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu, a Crna Gora je spremna da da svoj doprinos kao i do sada, i da podijeli svoja iskustva EU integracija sa ostalim državama Zapadnog Balkana”, kazao je Šćekić.

On je, kako je saopšteno iz Kabineta potpredsjednika, naveo da saobraćajno povezivanje i mreže kvalitetnih saobraćajnica povećavaju dostupnost u regionu, što je i šansa da naročito mladi ljudi putuju, razmjenjuju iskustva i dožive region “svojim”, kao što građanin neke države članice EU tako doživljava cjelokupnu Uniju.

“Jedan od najvažnijih preduslova jeste snažnija regionalna saradnja, otvaranje granica, bolja povezanost i put ka zajedničkom tržištu na Zapadnom Balkanu, kako bi šest drzava bilo atraktivnije za ozbiljne i kredibilne velike investitore u odnosu na svaku pojedinačno. Posebno kada se radi o investicijama u saobraćajnu i energetsku infrastrukturu”, kazao je Šćekić.

Prema njegovim riječima, od izuzetnog značaja za region je povezivanje auto-puta Bar-Boljare, ali i rekonstrukcija pruge Beograd-Bar, kako bi se Crna Gora i Srbija potpuno trgovinski uvezale i Luku Bar koristile u punom kapacitetu.

“Intenziviranje saradnje i razmjena iskustava za stvaranje uslova za bolju apsorpciju EU fondova, a posebno pretpristupnih IPA fondova, ozbiljan je izazov”, poručio je Šćekić.

On je govorio i o problemu odliva mladog školovanog kadra u procesu koji, kako je naveo, u Crnoj Gori traje više od dvije decenije, bez konkretne strategije kako da se isti zaustavi.

“Napominjem da smo sada kroz novi resor za demografiju u Vladi pristupili ozbiljnom rješavanju ovog akutnog višedecenijskog problema, kroz pripremu dokumenta koji će dati smjernice budućeg djelovanja. Danas je prilika, i ovo su upravo ti momenti koji treba da daju impuls kako da naše zajedničke ideje involviramo u Strategiju”, saopštio je Šćekić.

On smatra da je realno očekivati pomoć EU u rješavanju tih problema, kako bi prilikom pristupa svi principi bili usklađeni, a put članstva skraćen.

“Veliki je izazov odgovoriti potrebama EU tržišta, ali sa našom spremnošću, zajedništvom i jasnim pravilima, koje je EU ustanovila, možemo biti neosporan dio EU zajednice. Zato, moramo da se otvorimo, budemo inovativni, sarađujemo, pomažemo jedni drugima i dijelimo dobre ideje. Mislim da je ovo naš put uspjeha i prosperiteta”, zaključio je Šćekić.

Osim učešća na konferenciji, Šćekić je imao više bilateralnih susreta sa predstavnicima vlada iz regiona, kao i sa potencijalnim investitorima.

Foto: Kabinet potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade

NIKŠIĆ PROGNOZA