REGAGEN se zalaže za zaštitu kupaca

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) nije i ne osporava uvođenje popusta bilo kojoj kategoriji kupaca od snabdjevača, već se zalaže za zaštitu kupaca kroz vladavinu prava, nediskriminatornost i razvoj konkurencije, saopštili su njeni predstavnici.

Iz REGAGEN-a su reagovali povodom, kako su kazali, dezinformacija objavljenih u vezi sa odlukom podgoričkog Suda za prekršaje donijetom po zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka, koji je podnio regulator, navodeći da snaga jedne izjave nije u njenoj oštrini, već u njenoj tačnosti.

„Držeći se ovog načela, pozivamo sve “društveno odgovorne subjekte” da, parafraziraćemo Pekića, najprije saopšte istinu, a da onda, koliko god hoće, povodom nje iznose neistine“, navodi se u reagovanju REGAGEN-a.

Oni su naveli da je istina da su nadzori Agencije izvršeni nad radom energetskih subjekta u ranijem periodu, ovih dana, pred prvostepenom instancom – Sudom za prekršaje, dobili i svoje sudske epiloge.

„Kad postoji zakon, društveno odgovorno je samo ono ponašanje koje je u skladu sa tim zakonom. S tim u vezi, podsjećamo da je Agencija tokom 2021. godine izvršila nadzor u pogledu nezavisnosti operatora distributivnog sistema električne energije, u kojem je, pored ostalog, Elektroprivredi (EPCG) ukazala na neusklađenost odluka njenog Odbora direktora donijetih 18. maja 2021, sa odredbama Zakona o energetici, kojima je Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu (CEDIS) pravno garantovana funkcionalna nezavisnost koja podrazumijeva pravo ovog preduzeća da donosi odluke bez spoljnih uticaja osnivača – EPCG“, objasnili su iz REGAGEN-a.

Kako su saopštili, odredbama Zakona o energetici, EPCG je zabranjeno da CEDIS-u daje uputstva za tekuće poslovanje i odlučivanje o investicijama u sistem, u skladu sa odobrenim finansijskim planom.

„Imati dužnost obezbjeđivanja da se djelatnost operatora distributivnog sistema električne energije obavlja u pravnom licu, koje mora biti nezavisno, kako to propisuje Zakon o energetici, podrazumijeva obavezu EPCG da prilikom vršenja ovlašćenja koja ima u zavisnom društvu – CEDIS, vodi računa o ograničenjima tih ovlašćenja koja je uspostavio navedeni zakon“, dodaje se u reagovanju.

Protivno navedenim odredbama, Odbor direktora EPCG je, kako tvrde, 18. maja 2021. donio odluke kojima je zahtijevano od CEDIS-a da i to preduzeće učestvuje u troškovima popusta predviđenim navedenim odlukama.

EPCG je, kako su dodali predstavnici regulatora, CEDIS-u naložila, a Odbor direktora CEDIS-a je, pretpostavljajući autoritet svog osnivača svojim imovinskim pravima, postupio po nalogu donošenjem odluke od 24. maja 2021, za koju sam CEDIS u dopisu Agenciji od 21. jula 2021, konstatuje da je „projektovan ukupan popust na teret CEDIS po svim osnovima u periodu primjene, utvrđenom odlukom Odbora direktora CEDIS od 24. maja 2021. godine, u iznosu od oko 2,6 miliona EUR”, te da je „izvjesno da će efekti primjene predmetne odluke očekivano imati negativan uticaj na poslovni rezultat CEDIS za 2021.

Iz REGAGEN-a su kazali da navedenu izjavu CEDIS-a ne treba sagledavati samo u kontekstu pitanja u kojoj su mjeri izvršenjem predmetnih naloga EPCG povrijeđena imovinska prava operatora distributivnog sistema.

„Naime, poštovanje odredaba Zakona o energetici, kojima se uređuje nezavisnost opratora distributivnog sistema, predstavlja pretpostavku obezbjeđenja konkurencije na tržištu energije, to jest pojavu novih snabdjevača koji će biti konkurencija EPCG, a, u konačnom, i izbor krajnjih kupaca ako oni (novi snabdjevači) ponude kupcima povoljnije uslove snabdijevanja. Kod činjenice da se u Crnoj Gori donose odluke povodom kojih smo pokrenuli predmetni postupak, a kojima se, protivno odredbama Zakona o energetici, obezbjeđuju povoljnosti za kupce koji su u ugovornom odnosu sa EPCG, ali ne preko budžeta EPCG, već budžeta CEDIS-a, pojava novih snabdjevača je krajnje upitna“, dodali su iz REGAGEN-a.

Oni su naglasili da isključivo odluke Odbora direktora EPCG, koje vode računa o propisanim dužnostima CEDIS-a kao preduzeća koje obavlja djelatnost od javnog interesa, predstavljaju odluke donijete u skladu sa Zakonom o energetici.

Polazeći od ovakvog zakonskog okvira, zbog prethodno opisane povrede dužnosti obezbjeđivanja da se djelatnost operatora distributivnog sistema električne energije obavlja u pravnom licu koje mora biti nezavisno u smislu odredaba Zakona o energetici, protiv EPCG i njenog odgovornog lica je, na osnovu Zakona o energetici, podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, povodom koga je Sud za prekršaje donio rješenje kojim su oglašeni krivim EPCG i njeno odgovorno lice.

„Ovakvom odlukom Suda je, po ocjeni Agencije, dat doprinos očuvanju sektorskog uređenja propisanog Zakonom o energetici, koje je po pitanju normiranja nezavisnosti operatora distributivnog sistema električne energije usklađeno sa Trećim energetskim paketom Evropske unije. Upravo u smislu društvene odgovornosti na koju se EPCG poziva u svom saopštenju, činjenice koje smo ovdje iznijeli ne smiju ostati u sjenci ideologizovanih izjava i neprimjerenih komentara nepravosnažnih sudskih odluka“, zaključili su iz REGAGEN-a.

Izvor: Mina business

Foto: www.regagen.co.me

NIKŠIĆ PROGNOZA