Reagovanje CBCG: Ne uništavamo dokumentaciju banaka

Centralna banka Crne Gore (CBCG) reagovala je na tekst „Ukinuli dokumentaciju i o poslovanju Prve banke“ koji je „Dan“ objavio u jučerašnjem izdanju. Reagovanje prenosimo integralno.

„Centralna banka ne uništava dokumentaciju o poslovanju banaka u Crnoj Gori, uključujući i Prvu banku Crne Gore AD Podgorica i ona je dostupna na uvid trećim licima u skladu sa zakonom. Objelodanjivanje godišnjih finansijskih izvještaja sa izvještajem eksternog revizora otpočelo je sa godišnjim finansijskim izvještajima od 2011. godine u skladu sa regulativom kojom se uređuje bankarsko poslovanje. Shodno navedenom, ukazujemo na potrebu odgovornijeg i na činjenicama zasnovanog pristupa prilikom obrade tema u vezi odnosa i ovlašćenja Centralne banke prema bankama u Crnoj Gori, na osnovu kog zaključke mogu donositi lica koja posjeduju neophodna znanja za tumačenje istih. Centralna banka ostaje otvorena za saradnju i sva potrebna pojašnjenja“, navodi se u reagovanju.

Foto: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA