„Razvojnih šansi ima mnogo, političare da podsjećamo na obećano“

Crna Gora ima mnogo razvojnih šansi, ali je političko glavni problem političko spoticanje, ocijenio je ekonomski analitičar Predrag Drecun. Poručio je da ne smijemo da dozvolimo je da se uvezena inflacija zadrži kod nas, te da je potrebna interakcija, znanje i originalnost. Miodrag Vujović iz Organizacije KOD je istakao da moramo da podsjećamo političare na predizborna obećanja, ali da ne smatra da je će moguće ispuniti.

U osvrtu na 2023. godinu, Drecun je ukazao da  je bilo lančanih događanja dosta, te da je opšta negativna pojava bila stopa inflacija, koja je bila rekordna.

Nekoliko događaja možemo dovesti u vezi sa njom, a to je jedan novi grad nerezidenta koji žive u Crnoj Gori, zatim stopa zaduživanja od 10 odsto, što je, kako ocjenjuje Drecun, loša poruka za investitore, rast broja zaposlenih u javnom sektoru…

Ocijenio je da je akcija Stop inflaciji poluuspješno sprovedena.

„Evidentno je da je postojala dobra namjera Vlade, ali tehnika i adminsitrativna znanja nijesu bila dovoljna da akcija ima jači efekat. Raduje me što vidim najave da se ojača ekonomski sektor“, kazao je ekonomski analitičar.

Ekonomista Miodrag Vujović godinu za nama doživljava kao godinu velikih obećanja.

„Prividno dobijamo poboljšan standard građana, to sve mogu da pripišem isključiivo unutrašnjim prilika. Ima globalnih dešavanja koja su uticala, ali i nesmotrenih poteza, sa Evropom sad 1 se stvorio ambijent očekivanja i očekujemo da se iz tog istog ‘kazana’ opet prelije, da se građani ne pomjere – da rade efikasnije, a da budu više plaćeni, uz najave o smanjenju radnog vremena“, istakao je on. 

Drecun je ukazao da u Crnoj Gori nemamo investitore velikih brendova.

„Naša ekonomije je bila na šepekulativnom nivou. To je normalno u uslovima u kojoj nemate stabilnu ekonomiju Tek sad vidim najave da će se poljoprivreda malo afirmisati. Naša politička svijet je daleko od zrele, zato podržavam program Spajića jer ima ekonomskog smisla u negovoj priči. On ne može sam da uspije, jer ako je osam-devet vektora protiv njega, ne može da uspije“, rekao je ekonomski analitičar za TVCG. 

Komentarišući ovogodišnje odluke u vezi trajektne linije Kamenari-Lepetane, Vujović je istakao:

„Tu možemo da vidimo kako su se javni resursi davali na korišćenje određenim ljudima koji su bili uz vlast, umjesto da džrava ubira prihode. Ubirali su se plodovi dug vremenski period, a niko nije odgovara. Što se mene tiče, kompromisa sa nekim ko je tako eksploatisao, ne bi bilo.“

Ocjenjuje da se miješanje politike u ekonomiju zapravo unaprijedilo.

„Političari nijesu spremni na novi inovativni model, da se vrednuje znanje. Ako nijeste bliski određenim centrima moć, imate malo šansi da dođete na rukovodeću poziciju, čast izuzecima“, dodao je Vujović. 

Drecun je ocijenio da rast plata u javnom sektoru privatnike čini nekonkurentnim.

„Poreska politika do određnog nivoa zarada je stimulativna i dobra. Propašće jedan broj malih preduzeća, ali Investiciono-razvojni fonda treba time da se bavi i da u interesu države stimuliše mala preduzeća.“

Naša ekonomija je, dodaje ekonomski analitičar, pogrešno preorjentisana, plate u avnom sektoru će natjerati privatni da podigne zarade, ali to neće svi moći da isprate… 

Očekivanja od 2024. 

Što se tiče očekivanja od 2024. godine, Drecun je kazao da Crna Gora ima mnogo razvojnih šansi, ali je glavni problem političko spoticanje. 

„Minimalna penzija je paralelna mjera sa minimalnom zaradom i mislim da je to dobro, to je socijalna kategorija. Ne možete imati zdravu ekonomiju bez zdravog penzionog sistema, dobro je i što je najavljen novi auto-put, s tim se otvaraju nove perspektive…“

Vujović je dodao da se i u prethodnoj vladi mogla vidjeti ta politička ljubomoru, nakon Evrope sad 1.

„Prethodnoj vladi parirari su povećanjima bez ikakvih planova… Moramo da podsjećamo političare na predizborna obećanja, ne vidim da će u januaru da se kreće sa svim. Ulazimo u nešto što se obećava ali ne vidim da će sve moći biti ispunjeno“, istakao je ekonomista. 

Po Drecunu, država bi trebala da se zaduži milijardu da bi sprovela penzionu reformu.

„Nadam se da će premijer postići bolje uslove za zaduženje, pregovori ulivaju optimizam. Vidimo da je euribor počeo da pada, ono što mi ne smijemo da dozvolmo je da se uvezena inflacija zadrži kod nas, a da opada u svijet, moramo da imamo fiskalnu diciplinu i da je patriota onaj ko plaća porez. Potrebna je interakcija, znanje i originalnost, ne smijemo prepisivati tuđa pravila“, zaključio je on. 

Foto: Screenshot/RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA