Rast kamatnih stopa

Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite, koja obuhvata sve njihove troškove, u maju je u odnosu na april porasla 0,08 procentnih poena i iznosila je 6,3 odsto, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

„Prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa je na mjesečnom nivou porasla 0,08 procentnih poena na 5,78 odsto“, navodi se u Biltenu CBCG.

Efektivna kamatna stopa na novoodobrene kredite u maju je porasla 0,35 procentnih poena na 6,94 odsto, a nominalna 0,26 procentna boda na 6,19 odsto.

Efektivna kamatna stopa mikrokreditnih finansijskih institucija (MFI) na ukupno odobrene kredite u maju je pala 0,08 procentnih poena na 22,76 odsto, a nominalna 0,04 procentna boda na 20,01 odsto.

Efektivna kamatna stopa MFI na novoodobrene kredite na mjesečnom nivou porasla je 0,4 procentna poena na 22,19 odsto, a nominalna 0,36 procentnih bodova na 19,61 odsto.

Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na depozite u maju je na mjesečnom nivou bila viša 0,04 procentna poena i iznosila je 0,32 odsto.

Razlika između aktivnih i pasivnih kamatnih stopa u maju je iznosila 5,98 procentnih poena i bila je veća u odnosu na april.

Foto: Shutterstock

NIKŠIĆ PROGNOZA