Raičević: Odluke o Luci Bar donositi u dogovoru sa rukovodstvom kompanije i grada

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević ocijenio je da je vrijeme pokazalo da segmentacija Luke Bar nije bila najbolja odluka za kompaniju i podvukao da se o Luci mora odlučivati u Baru, da se sve strateške odluke koje se tiču njene budućnosti, dokapitalizacije i objedinjavanja, moraju donositi u dogovoru sa rukovodstvom Luke i predstavnicima građana Bara, a ne iza zatvorenih vrata.

Raičević je to kazao tokom posjete Luci Bar. Pored Raičevića i njegovih saradnika u delegaciji koja je na poziv rukovodstva kompanije posjetila Luku bili su i predsjednik Skupštine opštine Branislav Nenezić kao i odbornici lokalnog parlamenta. Razgovarali su sa predsjednikom Odbora direktora Darkom Pekićem, članovima Odbora i izvršnim direktorom Ilijom Pješčićem sa saradnicima. Razgovarali su o ključnim izazovima u poslovanju barske Luke, ali i perspektivama daljeg razvoja ovoga, za grad Bar, veoma važnog preduzeća.

Kako se navodi u saopštenju Opštine Bar tokom sastanka iskazana je obostrana volja za jačanjem saradnje Opštine i Luke Bar kako bi zajednički doprinijeli ubrzanom ekonomskom razvoju u najboljem interesu grada i građana.

Predsjednik Odbora direktora kompanije Darko Pekić je, kako se dodaje, podvukao značaj Luke za grad Bar i samim tim koliko stabilna i koordinisana mora da bude saradnja rukovodstva kompanije i rukovodstva grada.

„Pekić je istakao društveno odgovorni aspekt poslovanja za lokalnu zajednicu, upoznao prisutne sa budućim planovima, istakavši planirano stipendiranje najboljih studenata grada u formi memorijalne nagrade koja će nositi ime Petrašina Kasalice, bivšeg Generalnog direktora Luke. Takođe je predstavio namjeru rukovodstva Luke, da kroz stambeni fond, odnosno izgradnjom stambenih jedinica, započne rješavanje stambenog pitanja za svoje zaposlene, a za šta će biti potrebna podrška i tijesna saradnja sa Opštinom Bar i njenim organima“, navodi se u saopštenju.

Izvršni direktor Ilija Pješčić izrazio je zadovoljstvo organizacijom posjete i kazao da osim što se rukovodstvo Luke predstavnicima građana može pohvaliti izuzetnim rezultatima koje je kompanija ostvarila u 2022. godini, i kazao da sastanak doživljava i kao priliku da se detaljnije iznesu sve poteškoće u lučkom poslovanju i mnogobrojni ograničavajući faktori koji nijesu u nadležnosti Luke, niti ona ima mehanizme za njihovo rješavanje.

„U tom smislu istakao je prije svega nedovoljnu razvijenost infrastrukture u zaleđu Luke, skromne skladišne kapacitete, koji su nastali kao posljedica neprirodne podjele jedinstvene Luke i nedovoljno precizirane i usklađene podsticaje za privlačenje korisnika Slobodne zone“, navodi se u saopštenju.

Raičević i Pješčić su se, kako je saopšteno, saglasili da je neophodno objedinjavanje svih kapaciteta barske luke koji su ranije segmentirani.

„Poručeno je da u tom procesu očekuju podršku i lokalne uprave, dok je predsjednik Opštine ocijenio da je vrijeme pokazalo da segmentacija nije bila najbolja odluka za Luku i podržao takav korak“, navodi se u saopštenju Opštine Bar.

Raičević je podvukao da se o Luci Bar mora odlučivati u Baru i da se sve strateške odluke koje se tiču njene budućnosti, dokapitalizacije i objedinjavanja, moraju donositi u dogovoru sa rukovodstvom Luke i predstavnicima građana Bara, a ne iza zatvorenih vrata.

Predsjednik SO Bar Branislav Nenezić zahvalio se rukovodstvu kompanije i prisutnim odbornicima, te poručio da je Bar imao, ima i imaće ljude koji će kvalitetno voditi Luku Bar.

Nenezić je kazao da Luka i Opština treba da rade na sprovođenju zajedničkih projekata, te da će lokalna Skupština biti podrška takvom radu.

„Raičević je podsjetio da je u kontinuitetu sa nivoa Skupštine opštine pružan doprinos radu Luke Bar, te da je i ranije zajednički poručeno da se Luka ne predaje u vlasništvo stranom partneru“, zaključuje se u saopštenju.

Foto: Opština Bar

NIKŠIĆ PROGNOZA