Radulović: Ponovo ćemo provjeriti sudske troškove

Izdaci za sudske troškove predstavljaju sistemski problem o kom smo izvijestili u nalazu još 2016. godine. Nažalost, ovaj problem se u međuvremenu samo usložio i reakcija Državne revizorske institucije će biti saglasna očekivanju javnosti i nadležnog odbora da se ovo pitanje ponovo tretira kroz revizorski postupak kontrole, izjavio je za „Dan“ član Senata DRI Branislav Radulović.

DRI je tada utvrdila da se sudski troškovi vode neekonomično, te da su za četiri godine iznosili 71 milion eura. Ono što je bilo zabrinjavajuće jeste to što je 46 odsto bilo zavisnih troškova. Odnosno ti troškovi su se mogli izbjeći.

Radulović je kazao i da je Senat DRI usvojio Godišnji plan revizija za 2024. godinu, koji je, pored obavezne revizije završnog računa budžeta, obuhvatio sve segmente javnog sektora, počev od potrošačkih jedinica (ministarstava, uprava, javnih ustanova, agencija) preko državnih fondova, jedinica lokalne samouprave, privrednih društava u većinskom vlasništvu države, političkih partija i drugih budžetskih subjekata ili subjekata koji raspolažu državnom imovinom.

– Pored finansijskih revizija i revizija pravilnosti planom je predviđeno i vršenje većeg broja „tematskih revizija“ koje pokrivaju pojedina identifikovana rizična polja javnih finansija, koja zahtijevaju posebnu kontrolu, kao i IT revizije, te određeni broj kontrolnih revizija. Po donošenju odluka o vršenju pojedinačnih revizija, na sajtu Institucije biće javno dostupna imena subjekata revizije koji su obuhvaćeni planom revizija za 2024. godinu – rekao je Radulović.

Istakao je da je u izvještaju Evropske komisije pohvaljen rad DRI u dijelu vršenja revizija uspjeha.

– Revizija rodno odgovornog budžetiranja, koja je rađena kao paralelna revizija sa državama regiona, te revizija efikasnosti realizacije projekata stambene izgradnje za raseljena lica, okončane su, tako da će u januaru biti javno objavljeni ovi izvještaji. Što se tiče novih revizija uspjeha u 2024. godini, težište će, između ostalog, biti na revizijama vezanim za oblast zdravstva, vodoprivrede, pitanja načina odlaganja komunalnog i medicinskog otpada, pojedine vrste transfera itd. Dodatno težište će biti i na praćenju uspješnosti realizacije preporuka, prvenstveno na pitanjima registra državne imovine i ugovora o dijelu – precizirao je Radulović.

Na pitanje da li je zadovoljan reakcijom Skupštine na izvještaje DRI, kazao je da skupštinski odbori autonomno odlučuju kada će zakazati redovne sjednice ili kontrolna/konsultativna saslušanja povodom izvještaja DRI.

– U 2023. godini kao pozitivni primjeri saradnje i praćenja rada DRI su, pored matičnog odbora, i odbor za oblast bezbjednosti i odbor u čijoj je nadležnosti rodna ravnopravnost. Oni su imali posebne sjednice na kojima su razmatrani pojedinačni izvještaji DRI i usvajane preporuke iz nalaza. U svim slučajevima, kao i na plenumu, sve preporuke DRI su usvojene jednoglasno.U 2024. godini očekujemo da se intenzitet saradnje Skupštine i DRI pojača, te da se težište više stavi na izvještajima DRI u kojima su izražena negativna mišljenja ili su subjekti revizije u manjoj mjeri realizovali izdate preporuke – zaključio je Radulović.

Peti član bitan za realizaciju godišnjeg programa

Radulović je upitan i da li očekuje da Senat DRI u narednoj godini bude kompletan, odnosno da dobije petog člana.

– Postupak izbora petog člana Senata započet je u Skupštini 2023. godine i obavljen je razgovor sa prijavljenim kandidatima. Stoga, očekujemo da nadležni odbor predloži Skupštini kandidata za izbor novog člana Senata, što je izuzetno važno jer bi se tada mogao uspješnije realizovati Godišnji plan revizija, posebno u sektoru u kojem su vrlo značajni subjekti kao što su državni fondovi. Ovo posebno u svjetlu činjenice da je DRI i u 2023. godini od strane EK dobila ponovo visoku ocjenu i da smo jedina institucija koja nema neralizovanih preporuka iz programa pridruživanja. Stoga bi bilo jako važno sačuvati ovaj trend i omogućiti da DRI i dalje uspješno nastavi vršenje svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti u oblasti revizije raspolaganja javnim/budžetskim sredstava i državnom imovinom – rekao je Radulović.

Foto: Srđan Boljević/Dan

NIKŠIĆ PROGNOZA