Radulović: Mogućnost vraćanja linije Bar-Bari teško realizovati

Mogućnost vraćanja pomorske linije Bar-Bari je svima želja, ali je u ovom trenutku teško realizovati, poručio je ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović.

„Svima nam je želja da ova međunarodna pomorska linija ponovo zaživi, ali treba biti iskren i reći da je prije toga potrebno stvoriti uslove da bi se obnovila ova linija. Poznato je da je brodarsko društvo Barska plovidba u obavezi da otplaćuje kredit prema Exim banci, kao i da vrati određeni iznos u državni budžet po osnovu dodijeljene državne pomoći. To u značajnoj mjeri otežava akumuliranje sredstava za kupovinu broda koji bi bio adekvatno rješenje za povezivanje Bara i Barija. Svakako, Ministarstvo će pružiti punu podršku menadžmentu Barske plovidbe kako bi u narednom periodu, nadamo se, uspjeli da Bar i Crnu Goru ponovo i pomorskim putem povežemo sa susjednom Italijom“, rekao je Radulović.

U okviru posjete Luci Bar, kao jednom od najznačajnijih potencijala ne samo u ovom resoru nego u Crnoj Gori, sa menadžmentom je razgovarano o raznim razvojnim mogućnostima, kao i o realizaciji Investicionog programa.

„Upoznat sam sa činjenicom da je na zavidnom nivou dosadašnji stepen realizacije ugovorenih investicija, što me posebno raduje. Međutim, svjesni smo i da postoje određeni napori koje mora da uloži i država, kako bi mogli da valorizujemo značajnije ovu teretnu luku. Kao resorni ministar, nastojaću da prije svega kroz jačanje putne i željezničke infrastrukture koja je u zaleđu Luke Bar, stvaram uslove za veću iskorišćenost lučkih kapaciteta“, poručio je Radulović.

Foto: gov.me

Pročitajte još:

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents