Radović: Ženskim liderstvom do veće poslovne produktivnosti i efikasnosti

Veći broj žena na liderskim pozicijama povećava produktivnost i efikasnost kompanija i doprinosi boljem upravljanju rizicima, poručeno je sa panela Rodna ravnopravnost i diverzifikacija – biznis model za žensko liderstvo.

Izvršna direktorica Investiciono-razvojnog fonda (IRF), Irena Radović, kazala je da stereotipi i predrasude mogu biti izazovi ženskom liderstvu, ali da žene moraju biti hrabre.

“Kompanije i donosioci odluka treba da prihvate ESG standarde i ESG izvještavanje, jer treba da budemo svjesni da će investicije doći jedino onda kada kompanije poštuju te standarde”, rekla je Radović.

Ona je navela da je prva žena na rukovodećem mjestu u IRF-u, nakon tri decenije postojanja te institucije.

“Kada sam došla u IRF nije bilo žena u top menadžmentu, imali smo mali broj žena u menadžmentu srednjeg nivoa i nije bilo žena u odboru. Danas ih imamo, imamo puni paritet”, istakla je Radović.

Ona je dodala da se ne radi samo o paritetu, već i o uspjehu i održivosti kompanije.

“Prve godine nakon što smo uveli te promjene i dali šansu hrabrim i kreativnim ženama, IRF je ostvario najbolju profitabilnost i produktivnost od svog osnivanja, a sa manjim brojem zaposlenih”, navela je Radović.

Ona je poručila da je za Zapadni Balkan važno da u fokusu budu rodna pitanja.

“U Crnoj Gori se dešava da žensko dijete bude odbačeno ako se usudi da prihvati nasljedstvo, a to dovodi do činjenice da su žene u Crnoj Gori u vlasništvu svega četiri odsto nekretnina”, kazala je Radović.

Sa druge strane su, kako je navela, politička i korporativna kultura, što je još jedan izazov za žene da krenu naprijed.

“Od žena se očekuje da brinu o starima, djeci, porodici, tako da u suštini imamo jako puno izazova i možemo se njima baviti na više načina”, dodala je Radović.

Ekspert za liderstvo i razvoj, Larisa Halilović, kazala je da istraživanja i praksa pokazuju da imati žene na liderskim pozicijama ustvari povećava efikasnost, produktivnost kompanija i doprinosi boljem upravljanju rizicima.

Predsjednik Privredne komore Srbije, Marko Čadež, kazao je da izostanak rodnog balansa predstavlja rizik za kompanije.

“To nije nešto što je lijepo imati, već se mora imati”, naveo je Čadež.

Upitan kako podstaći žene da se uključe u biznise, on je odgovorio da ima puno programa i stvari koje se mogu promijeniti.

“Ne treba samo da govorimo o procentima, koliko žena imamo u bordovima, nego zbog čega su taj procenat i balans važni. Kompanije sa balansom su uspješnije nego one bez balansa, bolje su u upravljanju finansijskim rizicima, inovativnije su”, kazao je Čadež.

On je dodao da je prirodno stanje – stanje balansa i ravnoteže i da se moraju naći instrumenti da se dođe do toga.

Potpredsjednica Vlade Sjeverne Makedonije, Slavica Grkovska, kazala je da žene liderke daju prioritet socijalnoj pravdi.

Žensko liderstvo, kako je rekla, nije samo pitanje jednakosti.

Grkovska je poručila da je važno kontinuirano promovisati žensko liderstvo, uklanjati sistematske barijere i unapređivati prilike za žene.

“Zamolila bih da radimo zajednički ka tom cilju i postizanju jednake zastupljenosti žena u procesima donošenja odluka”, kazala je Grkovska.

Šefica kancelarije IFC-a za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, Lada Buševac, kazala je da ima dobrih vijesti kada je u pitanju žensko liderstvo.

Ona je ukazala na jedan izvještaj o rodnom balansu, koji je pokazao da ima određenog napretka po pitanju broja žena u bordovima kompanija i na visokim pozicijama.

“Jako puno rada je pred nama. Mi smo van tog rodnog balansa”, ocijenila je Buševac.

Ona je poručila da je potrebno raditi na pravilima i zakonima koji će spriječiti dalju nejednakost, a kompanije treba da isprate korake vlada.

Predstavnica kompanije Rio Tinto, Marijanti Babić, kazala je da se problemi mogu jedino riješiti ako se govori o njima i ako postoji šira diskusija.

Ona je savjetovala mladim ženama da nikada ne odustaju, čak i kada nešto izgleda nemoguće, da imaju samopouzdanja i budu hrabre.

Foto: Mediabiro

NIKŠIĆ PROGNOZA