PU i UPCG: Model stručnog savladavanja biznis barijera

Vršilac dužnosti direktora Poreske uprave (PU) Sava Laketić i predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) Slobodan Mikavica sa saradnicima, razgovarali su o planu nastavka dugogodišnje bilateralne saradnje i aktuelnim problemima prisutnim u praksi koji se odnose na procedure i postupke iz domena nadležnosti PU.

“Laketić je istakao težnju ka promjeni percepcije o Poreskoj upravi, od shvatanja kao biznis barijere ka shvatanju institucije kao servisa privredi i prve linije pomoći. U tom kontekstu istakao je i značaj susreta sa UPCG kao partnera u procesu reforme, počevši od digitalizacije poreskog sistema, gdje vidi rješenje većine problema”, kaže se u saopštenju.

Iz UPCG istakli su svoje aktivno učešće u kreiranju dobrog poslovnog ambijenta i naglasili značaj predvidljivosti istog, te je saradnja sa PU ključna u aktivnostima usmjerenim ka povećanju stepena poreske discipline kako za privredu, tako i za ostvarivanje poreskih prihoda.

Naglasili su značaj nastavka rada zajedničkog Koordinacionog tijela, jer predstavlja model stručnog savladavanja problema u domenu primjene poreskih propisa, transparentnosti poslovanja i jednoobraznog postupanja.

Sastanak je protekao u znaku zajedničkog zaključka da je dosadašnja saradnja bila na dobrom nivou i da će se saradnja ove dvije institucije nastaviti po svim pitanjima od obostranog značaja.

Foto: Poreska uprava

NIKŠIĆ PROGNOZA