Prioritet Ministarstva fiskalna konsolidacija

Prioritet Ministarstva finansija u narednom periodu biće, kako je saopšteno, fiskalna konsolidacija, kroz smanjenje javnog duga, širenje poreskog obuhvata i jačanje poreske discipline, u skladu sa praksama država članica Evropske unije.

Osvrćući se na prvih 100 dana na čelu Ministarstva finansija, resorni ministar Novica Vuković rekao je da je jedan od prvih i važnijih koraka, bilo usvajanja budžeta za ovu godinu, koji je kreiran na održiv i najodgovorniji način, u odnosu na aktuelne i zatečene okolnosti i koji, uz optimizaciju troškova ima i razvojni karakter.

Vuković je na sastanku sa šefom sektora u Generalnom direktoratu Evropske komisije za ekonomska i finansijska pitanja, Uweom Stammom, saopštio da Crna Gora, kao prva pretpristupna članica EU, ima namjeru da jača sopstvenu ekonomsko-političku strategiju, oslanjajući se na savremene alate, svojstvene državama članicama.

U tom kontekstu, naveo je da se strateški sagledava prostor za dodatno osnaživanje prihoda, prevashodno suzbijanjem sive ekonomije, novim akcizama uvedenim krajem prethodne godine, jačanjem prihoda od igara na sreću, kao i realnijim sagledavanjem potreba u dijelu socijalnih davanja.

Stamm je kazao da je zadovoljan povodom dostavljanja Plana ekonomskih reformi (PER) i zajedničkog razumijevanja prioriteta u pogledu ekonomskog dijaloga sa Crnom Gorom.

On je pozdravio reformske napore Vlade, uz ocjenu da se ide u pravom smjeru, naglašavajući potrebu za daljom konsolidacijom javnih finansija i smanjenjem nivoa javnog duga, sa naglaskom na ostvarenje pozitivnog primarnog bilansa tokom perioda koji pokriva PER.

Govoreći o makroekonomskom i finansijskom aspektu, Stamm je pohvalio nastojanje Vlade da usvoji sveobuhvatnu fiskalnu strategiju, koja predviđa konkretne finskalne reforme u cilju podrške procesu konsolidacije.

Razgovarajući o aktuelnim izazovima, Vuković je istakao jačanje kapaciteta Poreske uprave (PU), koja je bila suočena sa više promjena menadžmenta u kratkom periodu, dodavši da će, sa trenutne pozicije korodinatora i tog organa, doprinijeti urgentnom rješavanju sistemskih poteškoća, kao i bržem i efikasnijem sprovođenju Programa reforme poreske administracije (RARP), što će rezultirati značajnim unapređenjem sistema PU.

Takođe je ukazao na odlučnost Vlade da odgovorno upravlja valutnim rizikom, što se pokazalo i kroz obnavljanje hedžing aranžmana i podsjetio na vraćanje povjerenja domaćeg bankarskog sektora, iskazano velikim interesovanjem poslovnih banaka prilikom sklapanja ugovora o zaduženju krajem godine, kao i kroz najavu dijela bankarskog sektora da će, prema matičnim bankama, inicirati podizanje limita zaduženja za Crnu Goru.

Zajednički je ocijenjeno da je izuzetno važno da se u, planiranom roku, finalizuje strateški važan dokument, srednjoročna fisklana strategija, sa konkretnim mjerama o fisklanim efektima i uticaju, na čijoj se izradi, kako je istakao Vuković, radi sa punom posvećenošću.

Najavljeno je i da će, do kraja godine, biti formiran Fiskalni savjet, kao važan instrument, ne samo za nadzor javnih finansija i javnog duga, već i povećanje transparentnosti fiskalne politike.

Tokom konstruktivnog sastanka iskazana je i spremnost EK da pruži ekspertsku podršku u izradi najavljenih izmjena zakona kojim će se definisati naknade zaposlenih u javnom sektoru, a na čijoj se izradi, kako je Vuković informisao, već radi.

Foto: Ministarstvo finansija

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents