Presuda Osnovnog suda: Luka Bar mora ponovo da bira izvršnog direktora

Osnovni sud u Baru donio je presudu kojom se poništava odluka Odbora direktora Luke Bar o izboru Ilije Pješčića za izvršnog direktora državne kompanije i nalažio ponovni izbor izvršnog direktora između prijavljenih kandidata u roku od osam dana. Presuda je donesena početkom jula, ali odbor direktora nije izabrao ponovo izvršnog direktora, već je, sudeći po odgovorima koje smo dobili, uložio žalbu na presudu kod višestepenog suda.

Spor radi poništaja odluke o izboru Pješčića za direktora, koju je odbor direktora Luke Bar donio 4. oktobra 2021. godine, pokrenuo je Momčilo Jelić, jedan od kandidata na konkursu za izvršnog direktora. Jelić je odnedavno na poziciji direktora Direktorata za željeznički saobraćaj u Ministarstvu kapitalnih investicija (MKI).

Ovo je druga presuda koju je donio Osnovni sud u Baru. Najprije su presudili u korist Luke Bar, nakon čega je Viši sud vratio suđenje na ponovni postupak i sada je Osnovni sud presudio u korist Jelića.

Luku Bar, koja treba da plati i 1.062 eura sudskih troškova, pitali smo hoće li postupiti po presudi suda i hoće li izabrati novog izvršnog direktora.

– Na osnovu pitanja koja su upućena Odboru direktora Luka Bar AD, od strane ekonomske redakcije dnevnih novina „Dan“, Odbor direktora Vas obavještava da ne može komentarisati presudu koja nije pravosnažna i izvršna, niti zauzimati stranu do ukupnog okončanja pravnog postupka. Odbor direktora Luka Bar AD, na pravi način, postupiće u skladu sa zakonom, kada odluka bude pravosnažna i izvršna, uvažavajući činjenicu da se u pravnom postupku, prethodno utvrđuje zakonitost kod višestepenog suda – kazali su iz upravnog odbora Luke Bar.

Jelić je tužio Luku Bar i tražio da se poništi odluka odbora direktora iz razloga što smatra da Pješčić ne ispunjava potrebne uslove koji su bili propisani konkursom. Konkursom, raspisanim krajem avgusta 2021. godine, predviđeno je da kandidat za direktora ima završen sedmi stepen ekonomske, pravne ili tehničko-tehnološke struke, najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima i da poznaje najmanje jedan strani jezik.

Jelić je u tužbi istakao da iz obavještenja Luke Bar da nije izabran na funkciju nije mogao da zaključi koje je prednosti imao Pješčić u odnosu na njega. Istakao je da Pješčić nije imao radno iskustvo na rukovodećim radnim mjestima u trajanju od najmanje pet godina sa VSS.

– Pješčić je čitavo vrijeme radio sa srednjom stručnom spremom na radnom mjestu šefa prodavnice za prodaju mobilnih telefona u Baru. Takođe, izabrani kandidat nije priložio original ili ovjerenu diplomu o završenom Pravnom fakultetu, kako se to konkursom tražilo, već je priložio kopiju uvjerenja, niti je odradio pripravnički staž posle završenog fakulteta, već ga sada odrađuje kao izvršni direktor Luke Bar – naveo je Jelić u tužbi.

Luka Bar je u odgovoru na tužbu navela da su njihovi sektori provjerili dokumentaciju, te da Pješčić ispunjava uslove konkursa.

Osnovni sud je u presudi obrazložio da odbor direktora mora da donese odluku o izboru direktora koja će sadržati razloge zbog kojih je izabranom kandidatu data prednost u odnosu na ostale.

– To znači da odluka mora biti obrazložena, kako u pogledu postupka koji je prethodio izboru, tako i u pogledu osnova koji je izabranom kandidatu dao prednost u odnosu na ostale kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa. Pravo na obrazloženu odluku imaju i kandidati i šira javnost, a obrazloženje predstavlja neophodnu zakonsku pretpostavku za provjeru činjeničnog utvrđenja i propisa koji su primijenjeni – piše u presudi sudije Sabine Ličine.

Foto: gov.me

NIKŠIĆ PROGNOZA