„Predstavnicima diplomatske mreže u CG serviraju se netačne informacije o javnim finansijama“

Ministar finansija Aleksandar Damjanović predložio je na današnjoj sjednici Vlade da se pripremi dokument kojim bi predstavnike međunarodne zajednice i predstavnike diplomatsko – konzularnih predstavništava informisali o stanju javnih finansija.

„Tako ćemo preduprijediti pokušaje da se jednom dijelu diplomatskih predstavnika serviraju pogrešne informacije“, rekao je Damjanović.

On je istakao da ne treba da se traži alibi za neka politička dešavanja u ovim nekim stvarima.

Foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA