Potpisan aneks ugovora o koncesiji za izgradnju male hidroelektrane Otilovići

U Ministarstvu energetike i rudarstva danas je potpisan aneks ugovora o koncesiji za izgradnju male hidroelektrane Otilovići kojom se omogućava dalja realizacija projekta.

Iz Ministarstva podsjećaju da je na nedavno održanoj sjednici Vlade potvrđeno da su ispunjeni svi preduslovi za realizaciju ovog važnog projekta.

Predmetni Ugovor o koncesiji je zaključen između Vlade Crne Gore, kao koncedenta i „Elektroprivrede Crne Gore“ AD Nikšić, kao koncesionara, u skladu s članom 43 Zakona o koncesijama i Odlukom Vlade o davanju koncesije za izgradnju male hidroelektrane Otilovići.

„Strateško opredjeljenje Vlade Crne Gore je da se proizvodnja električne energije zasniva na obnovljivim izvorima energije. Ne samo u Crnoj Gori, već i na globalnom nivou zastupljena je energetska politika sa jasnim ciljem da se što veći prioritet da korišćenju  obnovljivih izvora u cilju smanjenja štetnih uticaja. S tim u vezi, temelji energetskog razvoja u ekološkoj državi moraju biti zasnovati na transparentnim i javno prihvatljiivim modelima kroz ekološki prihvatljive načine, posebno uvažavajući uticaj na lokalno stanovništvo i životnu sredinu“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, projekat obuhvata izgradnju male hidroelektrane Otilovići snage otprilike 2,6 MW, sa planiranom godišnjom proizvodnjom električne energije od 11 GWh.

„Ovaj korak doprinosi razvoju energetske infrastrukture, ali prvenstveno reflektuje jasnu usmjerenost Vlade prema ispunjenju zahtjeva EU Agende i putu ka članstvu u EU“, kaže se u saopštenju.

Ističeu ključne tačke naše EU agende čijem ispunjenju će doprinjeti i realizacija ovog projekta, a to je, kako su naveli, smanjenje emisije gasova, koje nam kroz postavljanje cilja u smislu smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte za oko 55%, opredjeljuje dalje razvojne politike.

Takođe, to je povećanje udjela obnovljivih izvora.

„Cilj je povećati udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj bruto proizvodnji električne energije za 50% što nas obavezuje da radimo na izgradnji novih infrastrukturnih objekata iz oblasti obnovljivih izvora“, navode u saopštenju.

Kljulna tačka je i održivost.

„Visoko na listii prioriteta je implementacija obnovljivih izvora energije na održiv način kako ne bi ugrozili buduće generacije“, dodaju.

Ovaj projekat, kako kažu, uživa apsolutnu podršku, a nema razlika u mišljenjima između Vlade, koncesionara i predstavnika ekoloških pokreta.

„Kroz ovaj projekat obezbjeđuje se odgovarajući javni interes, kroz unaprjeđenje energetske djelatnosti, obezbjeđenje održivog korišćenja obnovljivih izvora energije zasnovanog na njegovom dugoročnom korišćenju, veću zaposlenost, kao i racionalno, ekonomično, pravilno i efikasno korišćenja prirodnih resursa, tehničko-tehnološkog unaprjeđenja i očuvanja životne sredine“, navode.

Značajno je, dodaju, istaći da bi se Izgradnjom ove mHE omogućilo efikasnije korišćenje akumulisane vode koja je formirana izgradnjom lučko-betonske brane “Otilovići” izgrađene 1980. godine, na rijeci Ćehotini čija je osnovna namjena obezbjeđenje dovoljnih količina vode za hlađenje agregata TE Pljevlja.

„Ministarstvo energetike i rudarstva će i dalje pratiti napredak projekta u saradnji s relevantnim stranama kako bi obezbijedilo uspješnu realizaciju ovog značajnog koraka prema održivoj energetici“, zaključuju u saopštenju.

Foto: MEIR

NIKŠIĆ PROGNOZA