„Pojedinci novog sindikata štite direktoricu Vujošević i bore se za obećane pozicije“

Sindikalna organizacija Uprave za inspekcijske poslove (UIP) broji polovinu zaposlenih i Vladu doživljava kao partnera i vjeruje obećanju koje je nedavno dala da će sačuvati sve zaposlene i da postoji potreba za unapređenjem rada inspekcijskog organa kroz reorganizaciju modela njihovog funkcionisanja.

“Dakle, nije riječ o prostom ukidanju jednog državnog organa kao što je izjavio Ivan Todorović, koji se potpisuje kao predsjednik reprezentativnog nedavno formiranog Sindikata zaposlenih Uprave za inspekcijske poslove, a koja u svom sastavu ima svega jednu četvrtinu zaposlenih”, saopšteno je iz Sindikalne organizacije UIP-a.

Kako su naveli, sindikalna organizacija je nastala u trenutku kada je trebalo zaštititi nezakonito postupanje Ane Vujošević, direktorice Uprave za inspekcijske poslove, a koje se i ovih dana opet ponavlja, pored ostalog, i u odnosu na ponovno dostavljanje Predloga Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta UIP, bez prethodno pribavljenog mišljenja ovog Sindikata, o čemu je Sindikat krajem decembra 2023. godine pisao premijeru Milojku Spajiću, ministru finansija Novici Vukoviću, ministru javne uprave Marashu Dukaju i direktoru javne uprave Argonu Camaju.

“Vlada je u svom saopštenju potvrdila naše angažovanje i očekivanje i u najbitnijem navela da je njihova procjena da postoji potreba za unapređenjem rada inspekcijskih organa kroz reorganizaciju modela njihovog funkcionisanja, te da će se pristupiti preraspoređivanju zaposlenih zavisno od modela buduće organizacije, shodno pozitivnim zakonskim rješenjima, da neće biti otpuštanja, niti smanjenja zarada, te da budući model organizacije neće ići na štetu zaposlenih, već će biti usmjeren na unapređenje efikasnosti inspekcijskih organa, između ostalog i kroz dodatno kadrovsko jačanje, a u cilju postizanja boljih rezultata”, kazali su iz Sinbdikalne organizacije UIP-a.

Kako dalje navode, decentralizacija podrazumjeva unapređenje rada inspekcijskog organa sa postojećim zaposlenim, sa istim zaradama, gdje će se poslovi vršiti u okviru ministarstava, tako da ista ne predstavlja “ukidanje” Uprave za inspekcijske poslove, već decentralizaciju nadležnosti. Decentralizovani model jača povezanost Ministarstva i inspekcije koja vrši inspekcijski nadzor.

“S tim u vezi inspekcija obezbjeđuje informaciju o implementacijii propisa u praksi i identifikuje probleme u sprovođenju zakona, jer Ministarstvo kreira politiku i zakonodavstvo dok inspekcija izvršava zakone”, ističu.

Takođe, kako ocjrnjuju, nesporno je da se u skladu sa Zakonom o državnoj upravi Ministarstvo osniva za jednu ili više povezanih upravnih oblasti, dok ministar za svoj rad, rad ministarstva, kao i za stanje u upravnoj oblasti odgovara nadležnim organima, Skupštini Crne Gore i predsjedniku Vlade.

“Iz prednjeg proizilazi da je procjena Vlade da je resorni princip organizovanja inspekcije više primjereniji, djelotvorniji i efikasniji u odnosu na način ostvarenja kontrole rada i vršenja inspekcijskog nadzora”, smataraju u Sindikalnoj oragnizaciji UIP-a.

U odnosu na projektovanu situaciju povodom decentralizacije Uprave za inspekcijske poslove pratićemo realizaciju iste, kao aktivni sudionici ovog procesa, u cilju očuvanja svih radnih mjesta, što je i do sada bila praksa, a što je i potvrđeno u saopštenju Vlade. Misija ovog Sindikata je sačuvati svakog zaposlenog i ostvariti njegovo pravo, uz podršku granskog Sindikata uprave Crne Gore, na kojoj smo zahvalni.

“Sindikalna organizacija UIP od novembra 2021. godine radi i posluje po inoviranom sistemu funkcionisanja. Od tada do današnjeg dana radila je u interesu ne samo članova Sindikata, nego i svih zaposlenih”, podsjećaju.

U prilog navedenog, ističu, govori i činjenica da nam je položaj inspektora bio najznačajnije pitanje, a kao dokaz su brojne inicijative koje su proslijeđene organima i institucijama na nadležno postupanje u odnosu na radno pravni status inspektora-mandat inspektora, ekonomski status, kao i dodatak na osnovnu zaradu do 45 odsto i dr.

“Tako je juče ministar javne uprave Maraš Duka izjavio i potvrdio ono što nam je i obećao u našem neposrednom razgovoru, da će kroz izmjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima predložiti da inspektor bude dodatno samostalan i nezavistan-uz sigurnost stalnog radnog odnosa”, dodaju.

Iz Sindikalne organizacije navode, kako se na osnovu svega zaključuje se da je konačno rješenje ono koje odredi Vlada, odnosno usvajanje zakona u Skupštini koje predloži, te da nema potrebe niko da se radi zaštite ličnih i partijskih interesa krije iza zaposlenih i da tako prikriva ciljeve organizovanja novog sindikata.

Foto: UIP

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents