Podnijeli prijavu protiv Vlade i Mikijelja

Sekretarijat za zaštitu imovine Opštine Budva podnio je Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) krivičnu prijavu protiv članova Vlade i i direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, Mladena Mikijelja, zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj i ovlašćenja u privredi.

Iz Sekretarijata su naveli da su krivičnu prijavu protiv članova Vlade podnijeli zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja i nesavjestan rad u službi. Krivična prijava protiv Mikijelja odnosi se na zloupotrebu ovlašćenja u privredi.

Oni su u obrazloženju naveli da je odluka Vlade od ponedjeljka, kojom se Mikijelj ovlašćuje da potpiše sporazum o predaji državine Luke Budva sa dosadašnjim korisnikom Dukley Marina, a Miinistarstvo finansija da na račun Morskog dobra preusmjeri 664,36 hiljada EUR, donijeta uz više kršenja pozitivno-pravnih propisa Crne Gore.

„Odluka je donijeta suprotno Uredbi o Vladi, koja propisuje da Vlada može, na predlog njenog predsjednika, u hitnim i drugim naročito opravdanim slučajevima, bez održavanja sjednice odlučiti o pojedinim pitanjima, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova. U konkretnom slučaju izostao je predlog predsjednika Vlade“, naveli su iz Sekretarijata u prijavi koju potpisuje vršilac dužnosti sekretara Sekretarijata za zaštitu imovine Opštine Budva, Vlado Ivanović.

Oni su kazali da Ministarstvo finansija nije dostavilo pozitivno mišljenje o fiskalnom uticaju na poslovanje Morskog dobra u vezi preuzimanja luke Budva.

„Ministarstvo finansija u mišljenju od ponedjeljka jasno ukazuje da je članom Odluke o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske reserve propisana mogućnost da se sredstva tekuće budžetske rezerve mogu opredijeliti za pomoć pravnim licima za finansiranje njihove djelatnosti. Dok je članom Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti propisano da se za neplanirane i nedovoljno planirane izdatke tokom fiskalne godine mogu koristiti sredstva tekuće rezerve uz prethodnu saglasnost Vlade“, rekli su iz Sekretarijata.

Imajući u vidu da se korišćenje budžetskih sredstava predlaže za potrebe pozajmice Morskom dobru, što predstavlja finansijsku pomoć preduzeću, Ministarstvo finansija predlaže da se zatraži mišljenje Agencije za zaštitu konkurencije u dijelu odredbi zakona za kontrolu državne pomoći.

„Navedeno mišljenje je u cjelosti ignorisano, te je Vlada navedenu odluku donijela bez mišljenja Agencije za zaštitu konkurencije“, rekli su iz Sekretarijata.

Oni su tražili odgovor na pitanje da li je prije donošenja odluke traženo mišljenje Zaštitnice imovinsko pravnih interesa, s obzirom na to da je sporazumom o predaji državine Luke Budva predviđeno da Morsko dobro i Dukley Marina ne odustaju od pokrenutih sudskih sporova.

„Opravdano se postavlja pitanje šta se dešava sa Lukom Budva ako Dukley Marina uspije u sudskom sporu i dokaže da ima pravo na upravljanje lukom do 2027. godine. Ukoliko Morsko dobro uspije u sporu, na koji način je moguće naplatiti potraživanja od Dukley Marine, budući da im sporazumom prestaje jedina djelatnost koju obavljaju, te nemaju drugu imovinu iz koje se može naplatiti eventualno potraživanje“, pitali su iz Sekretarijata.

Oni su podsjetili da je odluka donijeta na telefonskoj sjednici i nije objavljena u Službenom listu, što znači da nije stupila na snagu.

„Postavlja se pitanje kako je izvršena primopredaja Luke i da li je potpisan sporazum između Dukley Marina i Morskog dobra“, naveli su iz Sekretarijata.

Oni smatraju da je odluka donijeta par dana pred lokalne izbore sa jasnim ciljem da se zloupotrebom državnih resursa nezakonito utiče na izbornu volju građana Budve.

Iz Sekretarijata traže da specijalni tužilac donese naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenih, sasluša članovi Vlade i Mikijelja, ispita u svojstvu svjedoka izvršnog direktora Dukley Marine, pribavi i obavi uvid u komplentu dokumentaciju koja dokazuje navedeno, te da po okončanju istrage protiv osumnjičenih podigne optužnicu.

Foto: Opština Budva

NIKŠIĆ PROGNOZA