Platni promet sa Srbijom i BiH do kraja godine

Universal Capital banka (UCB), jedina koja je u Crnoj Gori našla interes da uspostavi direktni platni promet sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom (BiH), očekuje da će taj sistem biti u funkciji do kraja godine.

“Teško je izaći sa preciznim rokom, ali očekujemo da, ako ne bude većih tehničkih izazova, prve transakcije budu urađene do kraja godine. Potpuno smo posvećeni tome, pošto je ovaj projekat za nas od izuzetnog značaja”, rekli su Pobjedi iz UCB-a.

UCB je potpisala ugovor o učešću u kliringu međunarodnih plaćanja sa Centralnom bankom (CBCG), a u toku su testiranja sistema sa Narodnom bankom Srbije.

Iz UCB su kazali i da su prva banka iz Crne Gore koja pristupa tom sistemu, zbog čega nemaju uporedan primjer.

Na pitanje koje su vrste računa i dokumentacija potrebne za uspostavljanje platnog prometa sa Srbijom, da li je isti sistem i sa BiH, iz banke su odgovorili da je isto kao svako plaćanje prema inostranstvu, te da je, u skladu s domaćim propisima, potrebno otvoriti transakcioni račun za međunarodni platni promet.

Foto: CBCG

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents