PKCG: Sprovođenjem reforme upisa radnog staža uštedjela bi i država i privreda

Nakon konsultacija sa privrednicima i državnim organima, Privredna komora Crne Gore (PKCG) organizovala je studijsku posjetu institucijama u regionu, za predstavnike Poreske uprave Crne Gore, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Crne Gore i Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore.

„Cilj studijske posjete bilo je upoznavanje sa reformom upisa radnog staža koja je sprovedena u Srbiji. Tokom posjete predstavnici crnogorskih institucija imali su priliku da razgovaraju i razmijene iskustva sa predstavnicima Republičkog sekretarijata za javne politike Republike Srbije, Fonda za penzijsko i invalidsko osigiranje Republike Srbije, Poreske uprave Republike Srbije, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja Republike Srbije i Ministarstva za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije“, saopšteno je iz Privredne komore Crne Gore.

Sama procedura upisa radnog staža pred Fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije je još od 2012. godine identifikovana kao bespotrebno komplikovana i nesrazmjerno opterećujuća za privredne subjekte.

„Procedura je podrazumevala predaju M4 obrasca (Obrazac za prijavu podataka za utvrđivanje staža osiguranja), uz lično podnošenje Poreskih prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, kao i obračune zarada i izvode o izvršenim isplatama doprinosa, za godinu za koju se vrši upis radnog staža. Imajući u vidu da su poslodavci u obavezi da Poreskoj upravi dostave obrasce o izvšenim isplatama za svaku isplatu, postupak je u tom smislu bio ocijenjen kao nepotreban, jer se dupliraju obaveze podnosioca zahtjeva za upis staža, pri čemu državni organi već posjeduju potrebne podatke. Nakon što je godinama problem dostavljanja obrasca ocijenjivan od strane privrede kao izuzetno administrativno opreterećujući, u 2019. godini je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ukinuta obaveza poslodavaca da dostavljaju M4 obrazace pri upisu radnog staža, te je definisano da PIO po službenoj dužnosti i na osnovu službenih evidencija sačinjava prijave podataka za utvrđivanje radnog staža, zarade, i prijave po drugim odnosnima“, dodaju u saopštenju.

Sprovođenjem reforme je procijenjeno da je u 2019. godini privreda Republike Srbije uštedjela 3.466.835.553 RSD, odnosno 29.379.962 EUR-a po osnovu smanjenja administrativnog opterećenja.

Predstavnici crnogorskih institucija imali su priliku da se detaljno informišu o načinu uspostavljanja i funkcionisanja ovog sistema u Republici Srbiji.

Studijska posjeta je organizovana uz podršku GIZ-a i ostalih partnera, kroz projekat ”Uspostavljanje platforme za povoljno poslovno okruženje u regionu Zapadnog Balkana”, a jedna od aktivnosti bila je i identifikovanje najboljih reformskih mjera/politika spovedenih u zemljama regiona.

„CORE partnerstvo predstavlja platformu za dijalog i razmjenu najboljih reformskih rješenja za održivi razvoj regiona. Partnerstvo okuplja više od 20 institucionalnih partnera sa teritorije Zapadnog Balkana i Hrvatske.  Podršku za svoj rad ima od Njemačke razvojne saradnje koju sprovodi GIZ- u okviru Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju opštinskih usluga“, zaključuju iz PKCG.

foto: PKCG

NIKŠIĆ PROGNOZA