Pet projekata stopirano jer nema dokumentacije

Zbog nepredviđenih okolnosti, čak pet projekata predviđenih kapitalnim budžetom na sjeveru i jugu zemlje neće biti završeno ove godine, pa će sredsta u iznosu od 6,5 miliona eura biti preraspoređena na projekte za koje je nadležna Uprava za saobraćaj. To piše u odluci na koju je Vlada dala saglasnost na poslednjoj sjednici, a kojom je Uprava za kapitalne investicije informisala Ministarstvo finansija o nemogućnosti završetka projekata, što je rezultiralo da se ne utroši 6,5 miliona eura.

Kako se navodi u tom dokumentu, neće biti realizovan projekat rekonstrukcije putnog pravca Virpazar–Sutorman–Bar, planiran sa iznosom od 500.000 eura, a razlog je nedostavljanje potrebne dokumentacije za raspisivanje javnih nadmetanja. Ni projekti sanacije magistralnih puteva i modernizacije javne rasvjete na teritoriji opštine Budva, sa planiranim iznosom od dva, odnosno tri miliona eura, neće biti realizovani iz istog razloga.

Osim toga, izgradnja osnovne škole i vrtića u Radovićima, sa planiranim iznosom od 345.000 eura, takođe neće biti realizovana jer se ovaj projekat ponavlja dva puta u kapitalnom budžetu Uprave.

Na kraju, projekat izgradnje ski-centra „Žarski“ u Mojkovcu, sa iznosom od 655.000 eura, još uvijek čeka dostavljanje potrebne dokumentacije od krajnjeg korisnika kako bi Uprava za kapitalne projekte mogla pokrenuti raspisivanje javnih nadmetanja.

Uprava za kapitalne projekte zatražila je odobrenje za preusmjeravanje neutrošenih sredstava na Upravu za saobraćaj radi plaćanja dospjelih obaveza po osnovu ugovora o realizaciji projekata koji su već u toku.

Preusmjeravanje sredstava predloženo je za rekonstrukcija magistralnog puta Danilovgrad–Podgorica, odnosno izgradnju bulevara, sa planiranim iznosom od 1.850.000 eura. Sredstva će biti preusmjerena i na rekonstrukciju puta Cetinje– Čevo, u iznosu od 2.000.000 eura, dok će za projekat investicionog održavanja regionalnih i magistralnih puteva, projektovanje, nadzor, eksproprijaciju i revizije biti usmjeren iznos od 1.150.000 eura.

Za projekat rekonstrukcije puta Podgorica–Tuzi, odnosno dionice od kružnog toka kod „Plantaža“ do stočne pijace, preusmjereno je milion eura, dok je za izgradnju bulevara Vilija Branta u Podgorici, odnosno bulevara koji vodi preko naselja Zlatica do priključka sa autoputem, preusmjereno pola miliona eura.

Takođe, Uprava za saobraćaj je obavijestila Ministarstvo finansija da je potrebno obezbijediti dodatna sredstva u iznosu od pola miliona za aktivnosti na autoputu Bar–Boljare, odnosno za postupke eksproprijacije.

– Već je izvršeno preusmjeravanje sredstava u maksimalno dozvoljenom iznosu od 10 odsto planiranih sredstava za tu namjenu, a iznos od 207.000 eura utrošen je na osnovu pravosnažnih rješenja Uprave za katastar i državnu imovinu. Uprava za saobraćaj zatražila je odobrenje za dodatno preusmjeravanje finansijskih sredstava u iznosu od 500.000 unutar aktivnosti autoputa, kako bi se izmirile već dospjele obaveze za eksproprijaciju nepokretnosti, ali i očekivane obaveze do kraja tekuće godine – piše u dokumentu.

Izvor, foto: Dan

NIKŠIĆ PROGNOZA