Penzioneri KAP-a od države potražuju 1,1 miliona eura

Zbog pogrešno obračunatih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje 88 penzionera Kombinata aluminijuma Podgorica od države potražuje preko 1,1 miliona eura.

To se navodi u Informaciji o presjeku zatečenog stanja u Ministarstvu rada i socijalnog staranja na 31. oktobar ove godine. U dokumentu se navodi da radnici za ta potraživanja imaju sudsku presudu.

“Predstavnica 88 penzionera Kombinata aluminijuma Podgorica obratili su se Ministarstvu rada i socijalnog staranja u na temu pogrešno obračunatih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, tačnije njihovim odlaskom u penziju 2005. godine nijesu im uplaćeni doprinosi za noćni rad što se reflektovalo na umanjeni iznos penzije. O navedenom postoje presude u korist bivših radnika”, navodi se u dokumentu koji je objavljen na sajtu Vlade.

Kako navode do sada ta isplata nije izvršena, jer sredstva nijesu obezbijeđena u tekućoj budžetskoj rezervi.

“Za potrebe realizacije ove aktivnosti bilo je potrebno izdvojiti 1.151.463 eura iz tekuće budžetske rezerve, o čemu smo dobili mišljenje Ministarstva finansija da nema obezbjeđenih sredstava u tekućoj budžetskoj rezervi u naznačenom iznosu”, stoji u dokumentu Ministarstvu rada.

Ranije je Ministarstvo sa bivšim radnicima Kombinata aluminijuma Podgorica, njih 124, zaključilo
Sporazum o regulisanju staža osiguranja sa uvećanim trajanjem, i priznalo im pravo na
povezivanje staža, a sve u cilju ostvarivanja prava na penziju. Za tu namjenu je utrošeno 1,5 miliona eura.

Takođe, za 15 radnika Kombinata aluminijuma Podgorica po osnovu neisplaćenih otpremnina po odlasku u penziju država je izdvojila 203.000 eura.

Pored toga predstavnik bivših radnika Fabrike elektroda „Piva“ AD Plužine, obratio ranije Ministarstvu rada sa zahtjevom za rješenje neisplaćenih zarada nekadašnjih radnika kao i penzionera.

Njima je u maju isplaćena prva rada od ukupno 348.700 eura, druga rata od 355.536 eura je Ministarstvu finansija na realizaciju početkom oktobra ove godine, dok je treća rata u fazi pripreme i za to će biti potrebno oko 356.000 eura.

Foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA