„Ozon“: Nije vrijeme za kockanje sa rudnim bogatstvima Crne Gore

U Ekološkom pokretu ,,Ozon“ smatraju da je izostala kvalitetna priprema javne rasprave za javne rasprava o Nacrtu Detaljnog prostornog plana za prostor koncesionog područja za eksploataciju mineralnih sirovina – Brskovo i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinuprije svega procesi ranog informisanja javnosti i  konsultacija, čime je obesmišljena i sama javna rasprava, koja do sada nije ispunila svrhu.

„Imajući u vidu važnost argumentovanog javnog dijaloga, što je i suština javne rasprave i temelj za donošenje najbolje odluke sa aspekta javnog interesa, imali smo priliku da se od strane koncesionara pominjen nezainteresovanost civilnog društva za učešće u javnoj raspravi, što je klasična zamjena teza  i pokazatelj ozbiljnosti  pristupa u ovoj fazi dobijanja potrebnih saglasnosti. Kako je riječ o prirodnom bogatstvu Crne Gore, sigurno je da nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine nikako nijesu nezainteresovane, kako ističe koncesionar, već odlučne da ne učestvuju u  unaprijed pripremljenim scenarijima koji idu u prilog onima čiji je privatni interes važniji od javnog. Ekološki pokret ,,Ozon” snažno podržava i pozdravlja angažovanje građana i stručnjaka iz Mojkovca koji su dali kvalitetnu, realnu i konkretnu argumantaciju koja je više nego dovoljna da se javna rasprava do kraja trajanja, iskoristi za diskusiju o suštini, a naša organizacija će dati doprinos u cilju donošenja najbolje odluke“, ističu iz „Ozona“.

Samtraju da nije vrijeme za ovakve projekte, dok se ne budu stekli uslovi kada će svi modeli vizija razvoja  prije svega lokalne zajednice opštine Mojkovac, ali i cijele Crne Gore, biti upoređeni na način da kristalno bude jasna njihova održivost.

„Kockati se sa budućnošću nije prihvatljivo, a prirodne sirovine svakako nijesu žetoni kojima se igra rulet, gdje bi i u najboljem ishodu profit išao u privatne džepove.Ovim, prvim u nizu obraćanja javnosti koje ćemo imati, željeli smo demantovati javno iznesene tvrdnje da ne postoji zainteresovanost ekoloških organizacija, dati punu podršku predstavnicima građana koji su do sada medijski i stručno ukazali na nekvalitetan pristup izradi dokumenata koja su predmet javne rasprave, kao i njihovu kontradiktornost, pa i konfliktnost sa važećim zakonodavstvom. Na samom kraju, takođe ističemo da je termin procesa javne rasprave  obzirom na važnost teme, nepovoljan i sa aspekta političkog momenta, jer za ovako važne razvojne priče, treba stabilnost, pa predlažemo Vladi u tehničkom mandate da odlučivanje odloži do trenutka kada bude moguće fokus javnosti usmjeriti na suštinu i onemogućiti predizborne i koruptivne manipulacije“, saopštili su z „Ozona“.

NIKŠIĆ PROGNOZA