Orlandić: Nema govora o krivičnim djelima koja su Aerodromi pompezno najavili medijima

Potpredsjednik Socijaldemokrata (SD) Danilo Orlandić saopštio je da nema govora o krivičnim djelima koja su Aerodromi Crne Gore, kako je rekao, pompezno najavili medijima.

On je reagovao povodom prijave koju su Aerodromi podnijeli Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT), zbog sumnje na prevaru u toku isplate vansudskih poravnanja u periodu od 2019. do 2021. godine kada je izvršni direktor bio Orlandić.

Orlandić je naveo da je Dobardžić vjerovatno zaboravio da prije donošenja odluke o podnošenju krivične prijave pročitaju čak tri mišljenja uglednih crnogorskih advokata koje su angažovali, o osnovanosti podnošenja krivične prijave povodom zakonito sprovedenih vansudskih poravnanja.

On je dodao da želi da vjeruje da su ih temeljno pročitali i da će im ih rado dostaviti ako nijesu imali tu priliku.

“Tu ćete pročitati da, apsolutno nema govora o krivičnim djelima koja ste pompezno najavili medijima i da se ne može krivično odgovarati za pravnu procjenu ishoda nekog spora, osim ako postoji namjera da se nekom pribavi materijalna korist ili pričini šteta, a povodom koje su advokati ocijenili da nema dokaza da je ta namjera postojala”, rekao je Orlandić.

Kako je kazao, takav stav je nedavno u javnom nastupu iznio i jedan od članova Odbora direktora Aerodroma, “koji je vjerovatno bolje od Vas uradio domaći zadatak i detaljno pročitao data mišljenja”.

Orlandić je naveo koliko vjeruju u osnovanost prijave takođe govori i činjenica da je nijesu podnijeli duže od tri mjeseca od donošenja zaključka na temu predmetnog izvještaja, nego nakon medijskog teksta koji, kako je kazao, govori o njihovim nezakonitim postupanjima.

Kako je rekao, za razliku od prijave protiv njega, njegova krivična prijava zasnovana je na pravosnažnoj presudi i zvaničnim dokumentima Odbora direktora, u zapisniku sa sjednice odrzane u oktobru 2021. godine u kojem je konsatovano da je počinjena greška prilikom donošenja odluke o njegovom razrješenju.

“Zato Vas pozivam i ohrabrujem da objasnite javnosti kako je Vaša greška koštala kompaniju više desetina hiljada koje su mi dosuđene u sudskom postupku, a da su mi iste odmah isplaćene zbog činjenice da su Aerodromi povukli žalbu na tu presudu I time omogućili tu isplatu. Vjerujem da ćete isto postupiti i povodom ove krivične prijave koju ste najavili i da ćete je ubrzo povući”, naveo je Orlandić.

Foto: SD

NIKŠIĆ PROGNOZA