Opština Tuzi projektovala budžet na 7,3 miliona eura: Poljoprivrednicima 550.000 za subvencije

Opština Tuzi planirala je budžet za narednu godinu u iznosu od 7.359.987 eura. Novac za gradsku kasu planiran je od poreza koje projektuju na 2.070.000 eura, takse su 60.000 eura, razne vrste naknada 1.044.000 eura, ostali prihodi u koje su kazne i kamate su 796.000 eura. Prodavaće imovinu za pola miliona, a iz ove godine prenijeti 280.000 eura. Od donacija Opština očekuje 2.478.987 eura. To su pare koje stižu iz državnog budžeta, Egalizacionog fonda, EU projekata… Opština planira i da se zaduži 131.000 eura.

Zanimljivo je da od kazni u prekršajnom i drugom postupku očekuju 25.000, a od kamate na neplaćene poreze 20.000 eura, prenosi Dan.

Kapitalni izdaci su 2.031.389 eura. Taj novac rasporediće za lokalnu infrastrukturu, ugovorene radove iz 2022. i 2023. godine, građevinske objekte, otkup zemljišta… Za građevinske objekte planirali su 600.000, a odnose se na kupovinu objekta za potrebe organa opštine Tuzi. Opština planira da za 400.000 eura otkupi 30.000 kvadrata zemljišta za izgradnju sportskog kampa, kao i da plati zadnju ratu za otkup zemljišta za izgradnju škole na Karabuškom polju.

Na usluge ide 450.000 eura i tu su službena putovanja, reprezentacija, štampa i troškovi bifea, komunikacione usluge, stručno usavršavanje…

Nešto malo manje para u odnosu za kapitalne izdatke ide na bruto zarade i doprinose. Za zaposlene u lokalnoj administraciji daće 1,6 miliona eura. Broj zaposlenih na dan 1. novembar je 109.

– U odnosu na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Tuzi za 2023. godinu sredstva za zarade zaposlenih veći su za 9,9 odsto usled usklađivanja zarada sa Granskim kolektivnim ugovorom i novim zapošljavanjima koja su bila planirana tokom godine u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta i kadrovskim planovima potrošačkih jedinica – piše u dokumentu.

Subvencije za podršku poljoprivrednim proizvođačima iznose 550.000 eura. U dokumentu se navodi da će planirana sredstva biti opredijeljena posebnom Odlukom o uslovima, načinu i dinamici raspodjele sredstava budžeta opštine Tuzi za 2024. godinu namijenjenih za poljoprivredu.

Centralna javna rasprava zakazana je 12. decembra u 10 časova.

Foto: Ilustracija

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents