Opština Budva isplatila zarade, festival “Grad teatar” i servisirala sve tekuće obaveze

Nakon što je predsjednik Opštine Budva Milo Božović potpisao službena dokumenta, izvršena je isplata zarada zaposlenima u lokalnoj upravi kao i preduzećima i ustanovama čiji je opština osnivač, saopštili su iz te Opštine. 

Kako dodaju, ujedno je potpisana i preostala dokumentacija zbog čega su omogućeni redovni mjesečni transferi za javne ustanove, preduzeća i opštinske službe i time je omogućeno redovno funkcionisanje svih institucija na lokalnom nivou i servisiranje svih obaveza. 

„Iako se u medijima pokušava stvoriti vještački utisak da se Opština Budva nalazi u vanrednom stanju i da postoji ozbiljan zaostatak u radu, želimo da naglasimo da je opština za sve ovo vrijeme, u zakonski predviđenim rokovima, isplaćivala zarade i ispunjavala tekuće budžetske obaveze“, istakli su u saopštenju Opštine Budva.

Ovom prilikom, samo za  „Grad teatar“, navode da je pored redovnog mjesečnog transfera, izvršen transfer u iznosu od 362.000,00 eura čime je omogućena realizacija ovogodišnjeg festivala, kako su to i najavili u prethodnom periodu.

„Preduzeće „Otpadne vode“ d.o.o. Budva ovog mjeseca dobilo je sredstva u iznosu od 337.000,00 eura. Redovan transfer sredstava izvršen je i za Sportsko-rekreativni centar, JU Muzeji i galerije Budve, JU Narodna biblioteka, JU Dnevni centar „Biseri“, d.o.o. „Pogrebne usluge“, d.o.o. „Komunalno“ i drugim institucijama. 
Pored redovnih sredstava koja su izmirena, Odlukom predsjednika opštine, iz tekuće budžetske rezerve, izdvojena su i isplaćena dodatna sredstva za finansiranje rada, dodatne opreme i adaptacije prostora za turističke ambulante u Budvi, na Sv. Stefanu-Pržnu i u Petrovcu, kako bismo povećali nivo zdravstvene usluge u ljetnoj turističkoj sezoni“, poručili su iz Opštine Budva i dodali:

„Posebno želimo da istaknemo da su ovom prilikom isplaćena sredstva za  stipendije, nagrade za dobitnike diploma „Luča“, jednokratne socijalne pomoći kao i  međugradski prevoz za učenike sa teritorije opštine Budva. Svi sportski subjekti čiji je osnivač opština Budva primili su uplate zbog čega će u punom kapacitetu biti u prilici da nastave svoje aktivnosti, a sredstva su isplaćena i za sufinansiranje privatnih sportskih subjekata i školskog sporta“, navode oni. 

Obaveze prema svim političkim partijama, sredstva za rad klubova odbornika, kao i naknade za odbornike, uredno su, kažu, izmirene i na današnji dan Opština Budva nema zaostalih obaveza u smislu poštovanja Zakona o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja.  

„Opština Budva je još jednom dokazala da uprkos brojnim izazovima i pokušajima da se na bazi „političkih konstrukcija“ uvede i produkuje vanredno stanje i nemogućnost funkcionisanja, sve svoje obaveze ispunjava redovno i u zakonski predviđenim rokovima. Poštujući interes javnosti da bude upoznata sa radom lokalne uprave i da bude pravovremeno i tačno informisana, ovim putem pozivamo političke aktere, pojedince, medije i druge činioce da prestanu sa akcijama dezavuisanja javnosti i nagađanjima na koji način opština funkcioniše“, istakli su iz te Opštine. 

Imajući u vidu da Opština Budva učestvuje sa 50 odsto u ukupnom turističkom prometu Crne Gore i da se nalazimo u jeku turističke sezone, iz te Opštine pozivaju da političke i neke druge interesne pamflete i akcije ostavimo za period nakon, a da u međuvremenu učinimo sve kako bi realizovali uspješnu sezonu.

Izvor: Dnevno

Foto: RTV Budva

NIKŠIĆ PROGNOZA