Opština Bar: Javni poziv za učešće u programu podrške za mlade poljoprivrednike

Opština Bar raspisala je javni poziv za učešće u programu podrške razvoju poljoprivrede za mlade poljoprivrednike od 18 do 30 godina.

“Cilj ovog poziva je da se podstakne unapređenje znanja i vještina mladih u poljoprivredi, što će doprinijeti razvoju seoskih područja i punoj valorizaciji svih potencijala u sektoru poljoprivrede”, navodi se u saopštenju.

Pravo da se prijave imaju nezaposleni koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) – Biro rada Bar, kao potencijalni preduzetnici/ce koji žele da razviju svoju biznis ideju i započnu samostalno poslovanje u poljoprivredi, a koji imaju prebivalište odnosno sjedište u Opštini Bar.

Ukupan iznos budžetskih sredstava opredijeljenih za raspodjelu po ovom pozivu iznosi 30 hiljada EUR, dok najviši iznos dodijeljenih sredstava po odobrenom biznis planu iznosi deset hiljada EUR.

Odobreni projekat se finansira u iznosu od 100 odsto opravdanih troškova iz biznis plana, a sredstva se mogu koristiti isključivo za finansiranje opravdanih troškova.

U opravdane troškove ubrajaju se troškovi nabavke opreme i mehanizacije, oformljivanje pčelinjih zajednica, kupovina domaćih životinja, sjemenskog i sadnog materijala za povrtarsku proizvodnju, izgradnja plastenika, adaptacija i dogradnja postojećih, odnosno izgradnja novih objekata, podizanje novih i revitalizacija postojećih višegodišnjih zasada voća, vinograda i maslina, podizanje novih zasada ljekovitog i aromatičnog bilja, te troškovi za dobijanje gotovih proizvoda koji se mogu plasirati na tržištu, a koji su dobijeni sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom.

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a detaljnije informacije o sadržaju, načinima podnošenja prijave, neophodnoj pratećoj dokumentaciji uz prijavni obrazac, mogu se pronaći na zvaničnoj internet stranici Opštine Bar.

Dodatne informacije u vezi sa prijavljivanjem na javni poziv svi građani mogu dobiti putem mejla privreda@bar.me, telefona 030 301 470, 030 301 450, kao i dolaskom u kancelariju nadležnog Sekretarijata za privredu.

Foto: Opština Bar

NIKŠIĆ PROGNOZA