„Održavanje željezničkih voznih sredstava“ nije izmirilo doprinose šest godina, minus 7,4 miliona

Nezavisni revizor sumnja da državno preduzeće Održavanje željezničkih voznih sredstava (OŽVS) može da nastavi da posluje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja.

– Skrećemo pažnju na napomenu 23, koja ukazuje da je društvo sa stanjem na dan 31. decembar 2022. godine iskazalo tekuće obaveze u visini od 4,54 miliona eura što je više od tekuće imovine za iznos od 2,45 miliona eura. Pored toga, za 2022. godinu društvo je ostvarilo neto gubitak od 873.063 eura i iskazalo akumulirani gubitak u iznosu od 7,4 miliona eura. Dalje, društvo nije izmirilo obaveze iz ličnih primanja i na njih za period 2017–2022. godine u iznosu od 3,6 miliona. Uzimajući u obzir navedeno, rukovodstvo je svjesno da u ovom trenutku postoje neizvjesnosti oko sposobnosti društva da iz vlastitih izvora ostvari svoje potrebe za finansiranjem. Ove činjenice ukazuju na postojanje materijalno značajnih neizvjesnosti koje mogu da izazovu sumnju u pogledu mogućnosti društva da posluje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja – navedeno je u izvještaju o reviziji OŽVS-a za 2022. godinu koji je radio „Audit kom“ iz Tivta.

– Za otklanjanje navedenih neizvjesnosti pri primjeni načela stalnosti poslovanja, rukovodstvo je uzelo u obzir sledeće: uz podršku države, kao većinskog vlasnika, društvo je uključeno u „Projekat saniranja i unapređenja željeznice Crne Gore“, koji se većim dijelom finansira iz donacija Evropske unije i kredita evropskih finansijskih institucija kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (Western Balkans Investment Framework – WBIF), za koji je država obezbijedila neophodne garancije. U planu je da se društvu u okviru ovog projekta opredijele sredstva u iznosu od oko šest miliona eura, u periodu od 2021. do 2023. godine. Aktivnosti na projektu su započete i u toku je izbor konsultanta za implementaciju projekta. Pored toga, društvo je u svojim planovima predvidjelo da će u narednoj godini ostvariti bolje rezultate kroz proces unapređenja poslovnih aktivnosti nabavkom i instalacijom pjeskare i farbare. Rukovodstvo smatra da je neizvjesnost u vezi sa vremenski neograničenim poslovanjem značajno smanjena – naveli su revizori u izvještaju koji je usvojen na skupštini akcionara.

Izvor, foto: DAN

NIKŠIĆ PROGNOZA