Održan sastanak sa predstavnicima Srbijavoza: Potpisana inicijativa za bilateralni sporazum

Željeznički prevoz Crne Gore i Srbijavoz, u želji za razvijanjem uzajamnog povjerenja i saradnje u oblasti željezničkog prevoza, a u cilju efikasnijeg saobraćaja međunarodnih brzih vozova  i interesa svojih kompanija, kao i unapređenja sveukupnih odnosa i saradnje između dvije kompanije, potpisali su danas u Podgorici Inicijativu za bilateralni sporazum kojom se definiše potreba da vučna vozila Željezničkog prevoza Crne Gore koja se koriste za vuču međunarodnih vozova mogu u vanrednim okolnostima da saobraćaju na relaciji Bijelo Polje – Prijepolje – Bijelo Polje, a da vučna vozila  Srbijavoza saobraćaju na relaciji Bijelo Polje –Mojkovac – Bijelo Polje.

Potpisivanju Inicijative  prethodio je sastanak održan u prostorijama Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica kojem prisustvovali Ivan Bulajić, v.d generalnog direktora Srbijavoza, Zoran Puzović, izvršni direktor za saobraćaj i komercijalne poslove Srbijavoza, Denis Lukač, direktor Uprave za željeznice i predstavnici ŽPCG AD Podgorica, Marko Bertanjoli, predsjednik Odbora direktora, Ilinka Pavićević, izvršna direktorica, članovi Odbora direktora, Željko Miladinović i Mirsad Veliu, kao i direktor Sektora za tehničke poslove, Radovan Mujović.  

“Interoperabilnost je sposobnost željezničkog sistema koja omogućava bezbjedan i neprekidan saobraćaj vozova uz postizanje traženog stepena efikasnosti, stoga bi potpisivanje bilateralnog ugovora bilo višestruko značajno za obje kompanije, a prvenstveno za korisnike naših usluga”, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je takođe definisano niz koraka za unapređenje i proširenje saradnje između ove dvije kompanije, kao i usklađivanje procesa i sistema.

“Poseban akcenat stavljen je na elektronsku prodaju karata za međunarodne vozove  uz nastojanje da ista bude omogućena u sljedećoj ljetnjoj sezoni”, dodaje se.

Predstavnici ŽPCG AD Podgorica istakli su značaj ovakvog konstruktivnog sastanka za jačanje saradnje i prilike za praćenje trendova razvoja u regionu.

Predstavnici Srbijavoza iskazali su punu spremnost za saradnju i podršku pri usklađivanju sa sistemom koji je već uspješno implementiran u ovoj kompaniji, kao i u domenu voznih sredstava i svih drugih pitanja od značaja za razvoj željezničkog saobraćaja između Srbije i Crne Gore.

Foto: ŽPCG

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents