Novo rukovodstvo Ministarstva rada i socijalnog staranja suočeno sa problemima

Novo rukovodstvo Ministarstva rada i socijalnog staranja zateklo je, po preuzimanju vlasti, 1,59 miliona eura neizmirenih obaveza tog resora prema više subjekata i po više osnova, dok je procjena da im za isplatu socijalnih davanja nedostaju 22,4 miliona eura. To se navodi u informaciji o presjeku zatečenog stanja tog resora na dan 31. oktobar 2023. godine.

Prema podacima iz informacije dostavljene Vladi, ministarstvo je prvog dana novembra dugovalo 1.596.491,84 eura. Od tog iznosa, najveći dio neizmirenih obaveza je prema Pošti Crne Gore – 655.446 i Elektroprivredi – 546.985 eura. Za službena putovanja dugovalo se 15.858 eura, za ugovore o djelu 20.000, a za transfere zbog smrti člana porodice i liječenja za zaposlene u 22 javne ustanove – 36.720 eura. Dug za jednokratne novčane pomoći 1. novembra iznosio je 22.400 eura.

Za poreze i doprinose, za ostale naknade i ugovor o djelu neizmireno je 230.000 eura.

U informaciji se navodi da je rebalansom budžeta Ministarstvu rada i socijalnog staranja potrebno obezbijediti 23,2 miliona eura.

– Rebalansom budžeta trebalo bi obezbijediti nedostajuća sredstva za isplatu: socijalnih davanja – 22.434.791,71 euro (prema podacima kojima sada raspolažemo), poštanskih usluga – 500.000, službenih putovanja – 7.000,00 eura (A0674), poreza i doprinosa – 230.00 eura, ugovora o djelu – 20.000, nedostajućih sredstva za isplatu naknada za članove Upravnih odbora javnih ustanova – 4.000, ostalih transfera pojedincima (naknada za smrt člana uže porodice, novčana pomoć za liječenje kod 22 JU Socijalne i dječje zaštite) – 45.000 – navodi se u informaciji.

Do kraja tekuće godine, u ministarstvu planiraju da implementiraju (primijene) izmjene cijena usluga smještaja u ustanovama u sistemu, te da obave sastanak sa MUP-om po pitanju razvoja novog veb-servisa sa registrom ličnih dokumenata. U planu je i održavanje sastanaka u cilju pronalaženja optimalnog rješanja u oblasti sajber-bezbjednosti za centre za socijalni rad, dok će sa pravnim timom Ministrstva javne uprave zakazati sastanak u vezi sa zakonskim osnovom razvoja e-servisa. Planiraju zapošljavanje socijalnog radnika na poziciji zaduženoj na praćenju usluga i baze za nasilje, te puštanje u operativni rad aplikacije za porodiljsko.

Foto: Mina

NIKŠIĆ PROGNOZA