Nove olakšice za registraciju smještaja u Budvi

Sekretarijat za privredu budvanske Opštine i Turistička organizacija Budve (TOB) realizuju akciju registracije smještaja u par koraka, kojom su, između ostalog, predviđene dodatne olakšice i umanjen iznos taksi sa 11 na osam eura.

Iz TOB su kazali da se prijava za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti u domaćinstvu, odnosno zahtjev za kategorizaciju podnosi u Opštini na šalterima 13 i 14 Sektora za turizam.

„Zaposleni službenici će, pored izdavanja obrazaca i prijava, izdavaocima biti na raspolaganju ukoliko im je potrebna pomoć pri popunjavanju formulara. Obrasci prijave za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu, odnosno zahtjeva za kategorizaciju ugostiteljskih objekata mogu se preuzeti i na svim turističko-informativnim biroima TOB“, navedeno je u saopštenju.

Uz prijavu, odnosno zahtjev potrebno je priložiti list nepokretnosti preuzet sa zvaničnog sajta Uprave za katastar i državnu imovinu Crne Gore – Područna jedinica Budva, kao i rješenje o upotrebi stambenog objekta, odnosno upotrebnu dozvolu ili rješenje o izgradnji stambenog objekta, odnosno građevinsku dozvola ili zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta.

Podnosilac prijave, odnosno zahtjeva treba da dostavi i izjavu o ispunjenosti minimalno-tehničkih uslova u pogledu prostora, opreme i sredstava za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, popunjen obrazac o upisu u Centralni turistički registar, kao i dokaze o uplati neophodnih taksi.

Ukoliko je podnosilac fizičko lice, odnosno građanin, treba da dostavi kopiju lične karte ili pasoša, a ukoliko je u pitanju firma rješenja o upisu u Centralni registar privrednih subjekata i o poreskom Identifikacionom broju (PIB).

Maksimalan broj ležajeva po zahtjevu je 20, soba deset, a apartmana devet.

Foto: Vijesti/Vuk Lajović

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA