„Novac od ekonomskog državljanstva je na računu države“

Nije nepoznato gdje se “sliva” novac od Posebnog programa ulaganja, već se nalazi na računu državnog trezora, kazali su iz Agencije za investicije Crne Gore u reagovanju na saopštenje NVO Akcija za socijalnu pravdu, a u vezi sa Posebnim programom sticanja državljanstva putem ulaganja.

Demantovali su navode koji se odnose na tumačenje toka novčanih sredstava.

„Nije nepoznato gdje se “sliva” novac od Posebnog programa ulaganja, već se nalazi na računu državnog trezora. Dakle, Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, sredstva predviđena za ulaganje u razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave polažu se na ESCROW račune aplikanata, sa kojih se po ispunjenju predviđenih uslova, prenose na namjenski račun koji Agencija za investicije Crne Gore ima registrovan kod poslovne banke“, navodi se u saopštenju Agencije za investicije Crne Gore.

Kako su dodali, imajuću u vidu da je Zakonom o budžetu Crne Gore za 2023. godinu planirana realizacija sredstava koja se nalaze na računu Agencije (Račun za razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave), ista se, po zahtjevu Ministarstva finansija, a u skladu sa dinamikom utvrđenom od navedenog resora, prenose na Centralni račun državnog trezora. 

„Takođe, kako je predviđeno članom 15 Odluke, nakon ispunjenja uslova za donošenje rješenja za prijem u crnogorsko državljanstvo ulaganjem, aplikant je dužan da izvrši prenos predviđenih sredstava. Stoga, uplata namjenskih sredstava ne može biti izvršena niti evidentirana prije ispunjenja gore navedenih uslova, a samim tim nije moguće predvidjeti ni tačan datum priliva istih“, kažu iz Agencije.

Osim toga, dodaju, prijem u crnogorsko državljanstvo putem ulaganja, odnosno sticanje ekonomskog pasoša, nije predviđeno plaćanjem takozvane cijene od 100.000 eura, već ulaganjima i donacijom u iznosima definisanim Odlukom. 

„Period sprovođenja Posebnog programa ulaganja precizno je određen Odlukom, u trajanju od 01.01.2019. godine do 31.12.2022. godine. Uprkos isteku roka za podnošenje novih zahtjeva za prijem u državljanstvo, značajan broj aplikacija je i dalje u postupku odlučivanja od strane nadležnih organa uključenih u implementaciju Programa“, naveli su u reagovanju.

Ističu da Agencija za investicije Crne Gore nije nikada javno objavljivala imena aplikanta za ekonomsko državljanstvo, jer za to nema ovlašćenja.

„Objavljivanje takve vrste podataka je u nadležnosti drugih institucija“, zaključuju iz Agencije.

Foto: elements.envato

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents