Nova znanja za unapređenja u oblasti procjene imovine

Sve veća tržišna neizvjesnost, strožija regulativa, potreba za gradnjom obnovljivih izvora energije i ubrzani razvoj vještačke inteligencije postavljaju pred procjenitelje imovine nove zahtjeve i stvaraju prilike za važne iskorake u profesiji, ocijenjeno je na konferenciji ProVal.

Konferencija pod nazivom Procjena vrijednosti imovine: aktuelni trendovi, iskustva i izazovi – ProVal 2023, koju je organizovao Institut ovlašćenih procjenjivača (IOPCG), okupila je eminentne stručnjake iz oblasti procjene imovine, državnih organa, bankarskog sektora, agencija za promet nekretnina, sudske vještake i ostale eksperte povezane sa ovom temom iz naše države, regiona i iz Evrope.

Važna saznanja učesnici konferencije dobili su od predsjednika Panevropske grupe udruženja procjenjivača (TEGoVA), Krištova Grešika, koji je govorio o procjeni vrijednosti za potrebe bankarskog kreditiranja u skladu sa preporukama Komiteta Bazel III i ukazao na sve strožije zahtjeve i standarde Evropske centralne banke.

O izazovima u vrednovanju preduzeća u vremenima poremećaja na tržištu, njegovim implikacijama i zahtjevima za njihovu reviziju gorovorio je Daniel Manate, MAAEI, MRICS, REV iz Rumunije.

O tome kako Green deal postavlja ambiciozne ciljeve za ekološku održivost i promoviše investicije u ekološke projekte, kao što su solarni parkovi i kako se potreba za smanjenjem emisije CO2 odražava na tržišnu vrijednost nekretnina govorili su Georgije Georgiev iz Bugarske i Rolando Biere Arenas iz Španije.

„Profesor Dragoljub Janković i magistar Matija Mašković iz Crne Gore su sa učesnicima podijelili znanja o još jednoj oblasti koja postaje neizostavni dio svakodnevice, a to je vještačka inteligencija čija primjena u procjeni imovine i formiranju pouzdane baze podataka može da doprinese efikasnijoj i kvalitetnijoj izradi procjena, što će u krajnjem doprinijeti većoj spremnosti za bolje predikcije i spremnije reagovanje na promjene na tržištu“, navodi se u saopštenju.

Informacije o stepenu usklađenosti regulative koja se tiče procjenjivačke profesije, transparentnosti podataka o realizovanim cijenama i rentama, kao i zahtjevima za obrazovanjem procjenjivača u regionu učesnici su imali prilika da čuju u okviru panel diskusije.

Prva međunarodna konferencija ProVal 2023 predstavlja važan korak prema unapređenju prakse procjene vrijednosti imovine u Crnoj Gori. Ona je takođe naglasila i važnost saradnje i razmjene znanja između stručnjaka iz različitih djelova svijeta kako bi se bolje razumjeli izazovi i prilike koje se pojavljuju u ovoj dinamičnoj oblasti.

Foto: ProVal

NIKŠIĆ PROGNOZA