Nova sezona, stari problemi: Fali sezonaca, inspektora, granične policije, parking prostora

Nedostatak sezonske radne snage, autobuskog prevoza sa podgoričkog aerodroma od centra Glavnog grada, neriješeno pitanje buke i čistoće, loša saobraćajna povezanost, saobraćajne gužve i gužve na graničnim prelazima, nedovoljan broj službenika granične policije na primorja, nemogućnost strancima da plate parking mjesta SMS-om, neadekvatan inspekcijski nadzor, izostanaka organizovane pripravnosti pojedinih domova zdravlja (higijensko-epidemiološke službe), nedostatak parking prostora kod naplatne rampe ka Crnom jezeru i Biogradskog jezera… ključni su problemi sa kojima se država suočava u susret ljetnjoj turističkoj sezoni.

Isti problemi prisutni su godinama unazad što je Vlada nedavno konstatovala na jednoj od sjednica, a izvjesno je da će malo šta od njih biti riješeno prije početka ljeta.

Jedan od izazova koji je Vlada prepoznala u susret ljetnjoj sezoni, a na koje su ukazali iz nacionalnog avio-prevoznika “To Montenegro” su neizvjesna realizacija letova u ovoj godini prema određenim destinacijama (Ukrajina i Izrael) i oscilacije u cijeni avio-goriva.

Svi da se pokrenu da sezona bude uspješna

Iz Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera za “Vijesti” su kazali da je krajem marta na sjednici Vlade usvojen ovogodišnji Plan pripremljene ljetnje turističke sezone u kome su definisane aktivnosti koje će svi koji su direktno i indirektno uključeni u pripremu sezone na nivou države i na lokalnom nivou sprovesti prije ili tokom ljetnje turističke sezone, a u cilju stvaranja uslova za što kvalitetniju pripremu i odvija ove sezone.

“Prilikom izrade informacije o rezultatima prethodne ljetnje turističke sezone, prepoznati su brojni izazovi koji su pratili njeno odvijanje i koji se možemo reći ponavljaju duži niz godina. Evidentirani problemi tiču se nedostatka kvalitetnih i kvalifikovanih ljudskih resursa, buke, nečistoće i otpada, stanja infrastrukture, dugog zadržavanja na graničnim prelazima, nedostatka parking prostora, slabe dostupnosti Crne Gore kao turističke destinacije, u smislu neadekvatne saobraćajne infrastrukture i saobraćajnih gužvi prisutnih u toku glavne turističke sezone … U cilju prevazilaženja tih izazova i minimiziranja negativnih efekata na sezonu u najvećoj mogućoj mjeri, od nadležnih institucija se očekuje da intenziviraju i blagovremeno preduzmu mjere, kako bi ljetnja turistička sezona bila uspješna. Imajući u vidu da je turistički proizvod kompleksan i da zavisi od brojnih činilaca, neophodna je koordinirana aktivnost svih institucija i preduzeća u cilju postizanja zadovoljavajućih rezultata”, poručili su iz resora kojim rukovodi ministar Vladimir Martinović.

Iz ovog ministarstva su naglasili da je jedan od glavnih problema sa kojim se suočavamo nedostatak kvalifikovanih ljudskih resursa u turizmu.

“Ljudski resursi, njihova znanja, vještine, sposobnosti i kompetencije predstavljaju ključni faktor poslovanja turističkih preduzeća, te visok kvalitet turističkih usluga zavisi prije svega od raspoloživog broja zaposlenih, u kvalitativnom i kvantitativnom smislu. Imajući u vidu da su zarade u sektoru usluga, smještaja i ishrane konstantno ispod prosječnih zarada na nivou Crne Gore, to je i jedan od razloga “neatraktivnosti” sektora pri odabiru budućeg zanimanja. Takođe, zbog sezonalnog karaktera poslovanja turističke privrede, mladi ne iskazuju posebnu zainteresovanost da se obrazuju i specijalizuju u ovoj oblasti. Sa ovim problemom se ne suočava samo Crna Gora, već i sve zemlje u Regionu i šire”; kazali su u Ministarstvu turizma.

Oni su dodali da je jedan od načina za prevazilaženje ovog problema i razvoj cjelogodišnje turističke ponude., te da je aktuelnom četvorogodišnjom Strategijom razvoja turizma koja važi do kraja sljedeće godine definisan cilj razvoj diverzifikovane turističke ponude, kroz razvoj ruralnog, kulturnog, zdravstvenog,manifestacionog i drugih vidova turizma, čime će se stvoriti uslovi za većom cjelogodišnjom potražnjom radne snage.

Iz ovog resora podsjećaju i da Koordinaciono tijelo za pripremu i praćenje turističkih sezona ima zadatak da u saradnji sa svim učesnicima u formiranju turističkog proizvoda, obezbijedi uslove za nesmetano odvijanje turističkih sezona, kroz mjere i aktivnosti na pripremama za sezonu

“Zbog potrebe za uključivanjem većeg broja subjekata, nedostatak koordinirane akcije, ili neadekvatna saradnja je, između ostalog, razlog zašto se problemi ponavljaju iz godine u godinu. Smatramo da je neophodno strateški djelovati u pravcu pronalaženja konačnih i prihvatljivih rješenja. Ovo podrazumijeva da svi akteri koji sudjeluju u obezbjeđenju uslova za nesmetano odvijanje turističke sezone, predvide moguće probleme i preduzmu aktivnosti kako bi se oni preduprijedili. Takođe, u nekim slučajevima to zahtijeva i institucionalno djelovanje u smislu izmjene pojedinih regulativnih okvira”, kazali su u Ministarstvu turizma.

Traže rješenje za parking u NP “Durmitor” i “Biogradska gora”

U Javnom preduzeću za nacionalne parkove “Vijestima” su kazal i da su svjesni nedostataka parking prostora u nacionalnim parkovima “Durmitor” i “Biogradska gora” i da intenzivno rade na pronalaženju rješenja za ovaj probleme.

“Što se tiče NP “Biogradska gora, planirana je izgradnja parkirališta na Kraljevom kolu, kod kontrolno-naplatne kućice, kao dio Programa objekata privremenog karaktera. Projektna dokumentacija za ovo parkiralište je urađena tokom 2018, 2019. i 2020. godine. Iako je bila planirana izgradnja, projekat nije realizovan zbog nedostatka novca usljed COVID-19 pandeme. Planiramo da uz pomoć Uprave za kapitalne projekte realizujemo ovaj značajan projekat. U toku je potpisivanje ugovora za izmjenu projektne dokumentacije po Eurokodovima, nakon čega će biti raspisana javna nabavka za izgradnju parkinga na Kraljevom kolu”, kazali su u Nacionalnim parkovima.

Što se tiče nedostatka parking prostora kod naplatne rampe ka Crnom jezeru u ovom državnom preduzeću vjeruju da će zajedno sa nadležnim institucijama i Ministarstvom turizma i taj problem riješiti u narednom periodu.

“S obzirom na složenost situacije, trenutno ne možemo garantovati da će problem biti riješen do početka ljetnje turističke sezone, ali aktivno radimo na pronalaženju trajnog rješenja kako bi se poboljšalo iskustvo posjetilaca NP “Durmitor” i “Biogradska gora”, kazali su u državnom preduzeću.

Problemi nijesu nadležnost NTO

U Nacionalnoj turističkoj organizaciji Crne Gore za “Vijesti” su kazali da njihov djelokrug nadležnosti u pripremi za sezonu obuhvata intenzivne promotivne aktivnosti ka ciljanim tržištima.

“Promotivnim aktivnostima za ovu sezonu smo od septembra prethodne godine obuhvatili oko 25 zemalja putem učešća na najznačajnijim sajmovima i poslovnim radionicama, marketinških kampanja na globalnim platformama za putovanja i medijima, te studijskih posjeta turoperatora i medija”, kazali su u NTO.

Iz NTO tvrde da nedostatak prevoza od Aerodroma do centra grada, nemogućnost strancima da plate parking SMS porukom, nedostatak dvojezičnih informacija na info-tablama parkinga, besplatnih javnih internet mjesta u gradu, prostorija za odlaganje i čuvanje prtljaga u centru grada i na Aerodromu, nedostatak mjenjačnica … je van djelokruga NTO, ali da “uvijek ističu da svi ovi nedostaci utiču na cjelokupni doživljaj destinacije i iskustvo gostiju.

“Tokom redovnih anketa turističke privrede koje sprovodimo, kao jedan od glavnih nedostataka u sezoni ističe se nedovoljno razvijena infrastruktura. NTO je otvorena za podršku resornim institucijama pri rješavanju ovih problema, u skladu sa djelokrugom naših nadležnosti”, kazali su NTO.

U cilju identifikacije nedostataka u turističkoj ponudi i unapređenja cjelokupnog kvaliteta destinacije NTO je, kako kažu, tokom prethodne godine realizovala projekat Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji.

“Cilj ovog projekta je podizanje kvaliteta u svim segmentima koji utiču na kvalitet usluge i proizvoda u turizmu. U okviru ovog pilot projekta mjerene su online reputacije u Kotoru i Cetinju, a na osnovu prikupljenih 30.000 recenzija ukupan nivo kvaliteta turističke ponude tokom 2023. godine iznosio je 88/100. Planiramo da sprovedemo slična istraživanja i u drugim opštinama tokom 2024. godine”, kazali su u NTO.

Ministarstvo zdravlja traži detaljni raspored pripravnosti higijensko-epidemioloških službi

U Ministarstvu zdravlja su kazali “Vijestima” da je kroz realizaciju Plana pripreme ljetnje turističke sezone tokom prethodne, 2023. godine kao izazova bio prepoznat izostanak organizovane pripravnosti pojedinih domova zdravlja, odnosno higijensko-epidemioloških službi, koje svoju djelatnost obavljaju pri domovima zdravlja u Budvi, Ulcinju, Pljevljima i Beranama, te da su o tome obavijestili Institut za javno zdravlje.

“Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova Ministarstva zdravlja utvrđena je mreža davalaca usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite, a higijensko-epidemiološke službe su prema toj mreži raspoređene u domovima zdravlja Bar, Berane,Bijelo Polje, Budva, Herceg Novi, Kotor, Nikšić, Pljevlja, Rožaje, Tivat, Ulcinj i Institutu za javno zdravlje”, kazali su u ovom ministarstvu.

Kako su pojasnili početkom aprila, svim direktorima zdravstvenih ustanova na primarnom nivou i Institutu za javno zdravlje uputili su dopis o organizovanju pripravnosti higijensko-epidemiološke službe u skladu sa Odlukom o mreži zdravstvene ustanove, a u svrhu pripreme i praćenja ljetnje turističke sezone 2024. godine.

“Kako bi sistem zdravstvene zaštite imao adekvatan odgovor tokom sezone rukovodiocima je naloženo da Ministarstvu dostave raspored pripravnosti službi van radnog vremena sa imenima osoblja, rasporedom i kontakt telefonima. Ovi podaci biće zvanično objavljeni na web stranici Ministarstva zdravlja, kao i internet stranicama svih ustanova”, kazali su u Ministarstvu zdravlja.

Ministarstvo finansija stopiralo povećanje broja inspektora

U Upravi za inspekcijske poslove su “Vijestima” kazali da su je kao izazov u ljetnjoj turističkoj sezoni 2023.godine, sa kojim su se susretali inspektori prilikom pojačanog nadzora navela neprimjenjivost pojedinih propisa, nejasne – neprecizne odredbe pojedinih propisa, nepropisivanje adekvatnih upravnih mjera … te da su ti izazovi i tokom pripreme ove ljetnje turističke sezone prisutni jer izmjene i dopune pojedinih zakona su još uvijek u proceduri, neki nacrti zakona su vraćeni iz skupštinske procedure, dok se o izmjenama nekih zakonskih rješenja još uvijek nije raspravljalo.

Iz ove Uprave navode i da je poseban izazov u pripreme ljetnje turističke sezone predstavlja to što prilikom izrade predloga Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstvo finansija nije odobrilo povećanje broja izvršilaca.

“Sačinili smo Pravilnik koji je podrazumijevao povećanje broja izvršilaca u svim deficitarnim strukama i u svim službama i inspekcijskom kadru u onom opsegu koji je neophodan za kvalitetno pokrivanje terena u svim oblastima. Međutim Ministarstvo finansija je dalo mišljenje da Pravilnik treba uskladiti sa trenutnim brojem izvršilaca Usvajanje inoviranog Pravilnika, koji je dobio sva zakonom propisana mišljenja, je na sjednici Vlade odgođeno pa se nije moglo detaljno planirati jačanje kapaciteta inspekcija koje će učestvovati u pojačanom nadzoru u ljetnjoj turističkoj sezoni”, istakli su u Upravi.

Za problem navode i dugotrajne procedure i zapošljavanju, jer jedan dio postupaka započetih u 2023. godini nije okončan, a koji su od značaja za jačanje kapaciteta inspekcija. Ukazuju i da Vlada još nije usvojila ovogodišnji Kadrovski plan koji joj je dostavljen.

“Da se zaključiti da efikasno prevazilaženje većine izazova nije uslovljeno postupcima Uprave za inspekcijske poslove već postupcima drugih nadležnih institucija, a na čiju dinamiku ne možemo uticati. Uprava ne raspolaže otpimalnim brojem izvršilaca već nedostatak kadra pokušava nadomjestiti raspoređivanjem kadrovskih kapaciteta u odnosu na trenutne prioritetne tačke”, zaključili su u Upravi.

 Foto: Vuk Lajović/Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA