Njemačka firma će u EPCG Željezara Nikšić proizvoditi čeličnu užad

Predstavnici EPCG Željazara Nikšić danas su potpisali ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa njemačkom firmom Business network D.O.O koju zastupa izvršni direktor Tomas Hierl.

Ta firma će u okviru prostornih kapaciteta EPCG Željezara Nikšić biti usredsređena na ekonomski optimalnu i racionalnu proizvodnju i prodaju čeličnih užadi.

“Čelnici EPCG-Željezara Nikšić ukazali su na značaj povezivanja i uspostavljanja saradnje sa inostranim partnerima, naglašavajući da će sklapanje partnerstva sa investitorom poslužiti kao temelj za povećanje broja radnih mjesta, proaktivnost i pronalazak narednih efikasnih i inovativnih modela saradnje, obavještavaju iz EPCG Željezara Nikšić.

Uspostavljanje poslovno-tehničke saradnje sa njemačkim investitorom, ističu iz nikšićke fabrike,  doprinijeće potpunijem korišćenju raspoloživih proizvodnih kapaciteta, savremenih dostignuća u tehnici i tehnologiji, radnih iskustava u projektovanju i proizvodnji, kao i potpunijem korišćenju sirovina, pogonske energije i stručnog rada, što će biti refleksija jačanja istraživačko razvojnog programa i ostvarivanja novih načina proizvodnje uz povećanje produktivnosti rada.

“Obostrana spremnost za saradnju doprinijeće jačanju strateškog partnerstva, povezivanja, zajedničkih ulaganja, transfera znanja i tehnologije sa ciljem da se podrže poslovni planovi, unaprijedi poslovanje i obezbjedi razvoj”, navode iz EPCG Željezara Nikšić.

foto:EPCG Željezara Nikšić

NIKŠIĆ PROGNOZA