Neophodno usklađivanje sa EU regulativom u oblasti osiguranja

Postepeno i pravovremeno usklađivanje sa EU regulativom u oblasti osiguranja najispravniji je put ka dostizanju standarda i zahtjeva novog regulatornog režima Solventnost II, ocijenjeno je na sastanku predstavnika crnogorskog i austrijskog regulatora u toj oblasti.

Predsjednik Savjeta i direktor Agencije za nadzor osiguranja (ANO), Uroš Andrijašević i Branko Barjaktarović razgovarali su u Budvi sa šefom supervizije i austrijske Agencije za nadzor finansijskih usluga (FMA), Piterom Braumilerom.

Iz ANO-a je saopšteno da su tokom sastanka razmijenjene informacije o pokazateljima poslovanja dva tržišta osiguranja, sa posebnim akcentom na poslovanje kompanija sa austrijskim kapitalom u Crnoj Gori.

“S tim u vezi, dogovorene su aktivnosti na razvoju dalje saradnje, prije svega u dijelu zajedničkih supervizorskih aktivnosti kao i razmjene najbolje prakse i iskustava u dijelu supervizije osiguranja”, navodi se u saopštenju.

Saradnja sa austrijskim regulatorom osiguranja posebno je značajna zbog činjenice da su pet od devet kompanija koje posluju na crnogorskom tržištu dio austrijskih osiguravajućih grupa, te da 77 odsto premije fakturisane u grupi životnih osiguranja predstavlja premiju tri kompanije sa kapitalom iz Austrije koje posluju u toj grupi osiguranja.

Foto: Agencija za nadzor osiguranja

NIKŠIĆ PROGNOZA