Neke od državnih kompanija više nijesu u sastavu indeksa

Montenegroberza je obavila redovnu reviziju svojih indeksa, MNSE10 i MONEX, nakon koje se u njihovom sastavu, između ostalih, više ne nalaze neke od državnih kompanija.

Nakon izvršene revizije, u sastav indeksa MNSE10 uvrštene su kompanije Veleprodaja Nikšić i Lovćen banka, a više se ne nalaze akcije Plantaža i Marine Bar.

U sastav indeksa MONEX je, nakon izvršene revizije, uvršteno pet novih kompanija i to Lovćen osiguranje, Lutrija Crne Gore, Mehanizacija i programat, Profit App International i Veleprodaja Nikšić.

U tom indeksu se više ne nalaze akcije Centralno klirinško depozitarnog društva, Primorje Hotels & Restaurants, Barske plovidbe, kao i preduzeća Vatrostalna, Željeznička infrastruktura i Željeznički prevoz.

Indeks MNSE10 je vodeći indeks Montenegroberze, koji mjeri kretanje cijena najreprezentativnijih akcija koje se kotiraju na regulisanom tržištu, odnosno na berzanskom i slobodnom.

Izbor deset emitenata, čije su akcije ušle u sastav indeksa MNSE10, vrši se na osnovu rangiranja po koeficijentu likvidnosti. Berza je prilikom odlučivanja o indeksnoj korpi, kao dodatni kriterijum razmotrila finansijsko poslovanje kompanija, kao i njihovo učešće u free float tržišnoj kapitalizaciji.

Sastav MNSE10 indeksa sada čine Elektroprivreda (EPCG), Hipotekarna banka, Jugopetrol, Crnogorski Telekom, Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES), Port of Adria, Luka Bar, PLC Morača, Lovćen banka i Veleprodaja.

Indeks MONEX je opšti indeks Montenegroberze i on je pokazatelj stanja i kretanja cijena akcija na regulisanom tržištu, odnosno na berzanskom i slobodnom.

Revizija indeksa MONEX vrši se na osnovu podataka o trgovanju 12-omjesečnom periodu, koji prethodi reviziji. Izbor emitenata, čije će akcije ući u sastav indeksa, vrši se na osnovu rangiranja po koeficijentu likvidnosti, a uzima se u obzir free float tržišna kapitalizacija.

Redovna revizija MNSE10 i MONEX-a obavlja se dva puta godišnje, i to 31. marta i 30. septembra.

Foto: Montenegroberza

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA