Neće realizovati još 12 projekata

Vlada je, na predlog Ministarstva finansija (MF), odlučila da preusmjeri 11,2 miliona eura neutrošenih sredstava u okviru kapitalnog budžeta za ovu godinu. U ovoj godini se neće realizovati još 12 projekata, a novac će otići za druge projekte koji su stekli uslove za finansiranje, prenosi Dan. Vlada je i ranije ove godine preusmjeravala novac u okviru kapitalnog budžeta.

Uprava za kapitalne projekte informisala je MF da zbog nepredviđenih okolnosti do kraja godine neće doći do potpune realizacije nekoliko projekata, pa će 3,5 miliona ostati neutrošeno na projekte putni pravac Monte Rose, izgradnju pješačkog podzemnog prolaza ispod magistralnog puta Bar–Petrovac u naselju Šušanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žukotrlica u Baru, rekonstrukcija ulica Branka Ćopića i Janka Vukotića u Podgorici, izrada projekta rekonstrukcije gradskog vodovoda u Nikšiću, izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode sa vodoizvorišta „Merića vrelo“, Berane, izgradnja vodovoda Buče (Gradinsko polje), Berane, i sportska zona Kolašin – izrada projektne dokumentacije i izgradnja prve faze.

– Uprava za kapitalne projekte tražila je da se odobri preusmjeravanje navedenih finansijskih sredstava radi plaćanja dospjelih obaveza nastalih po osnovu ugovora o realizaciji na sljedeće aktivnosti čija je realizacija u toku: pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema, u ukupnom iznosu od tri miliona, rekonstrukcija Bulevara Veljka Vlahovića, u ukupnom iznos od pola miliona, i sufinansiranje izgradnje vrtića „Naša radost“ na Savini u iznosu od 2.500 eura – precizirano je u informaciji o preusmjeravanju sredstava u okviru kapitalnog budžeta.

Takođe, Uprava za saobraćaj je 5. jula informisala Ministarstvo finansija da na osnovu sprovedenih analiza i plana dinamike potrošnje, zbog nepredviđenih okolnosti, do kraja tekuće godine neće doći do potpune realizacije nekoliko kapitalnih projekata u iznosima planiranim Zakonom o budžetu Crne Gore za 2023. godinu, pa će sredstva u ukupnom iznosu od 7.680.000 eura ostati neutrošena.

Najveći iznos koji neće biti utrošen odnosi se na rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Tivat–Jaz, izgradnja bulevara, u ukupnom iznosu od 4.350.000 eura, iz razloga što su sredstva za eksproprijaciju nepokretnosti obezbijeđena Zakonom o budžetu za 2022. i krajem te godine deponovana na poseban račun Ministarstva finansija – Depozit za eksproprijaciju, u ukupnom iznosu od 14.743.000 eura, što će biti dovoljno za navedenu aktivnost u tekućoj godini. Neće se utrošiti ni sredstva izdvojena za rekonstrukciju puta Tuzi–Mataguži, izgradnju zapadne obilaznice oko Podgorice, izgradnju magistralnog puta Cetinje–Čevo–Nikšić, dionica Čevo–Nikšić, i rekonstrukciju regionalnog puta Pljevlja–Metaljka, druga faza Krce–Metaljka.

– Uprava za saobraćaj je tražila da se odobri preusmjeravanje navedenih finansijskih sredstava radi plaćanja dospjelih obaveza nastalih po osnovu ugovora o realizaciji na sljedeće aktivnosti čija je realizacija u toku ili je već završena: rekonstrukcija magistralnog puta M-8 Danilovgrad–Podgorica, izgradnja bulevara, u ukupnom iznosu od 2.950.000 eura; rekonstrukcija puta Cetinje–Čevo–Nikšić, dionica Cetinje–Čevo, u ukupnom iznosu od 3.230.000 eura; investiciono održavanje regionalnih i magistralnih puteva, projektovanje, nadzor, eksproprijacije i revizije, u ukupnom iznosu od 1.500.000 eura – precizirali su iz MF-a.

Izvor, foto: DAN

NIKŠIĆ PROGNOZA