Nacrt Prostornog plana Crne Gore uskoro na reviziji

Izrada Nacrta prostornog plana Crne Gore (PPCG) je u završnoj fazi kada se razmatraju važna strateška pitanja i vrše konsultacije sa nadležnim institucijama i on će od strane rukovodioca i stručnog tima biti završen tokom maja i dostavljen Savjetu za reviziju planskih dokumenata.

Ovo je „Vijestima“ saopšteno iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, navodeći da će, u zavisnosti od trajanja revizije dokumenta za šta je rok prema zakonu najviše 60 dana, Nacrt PPCG onda uputiti Vladi radi njegovog utvrđivanja.

„Uz Nacrt se dostavlja i program održavanja javne rasprave, o čemu će javnost biti obaviještena“, pojasnili su iz resora kojim rukovodi Ana Novaković-Đurović.

Nacrt se, kako se navode, priprema prema scenariju održivog razvoja koji u svim oblastima nalaže zaštitu prostora i životne sredine i integriše ekološke, ekonomske i društvene ciljeve razvoja Crne Gore.

„Cilj je da se izbjegnu negativni uticaji na životnu sredinu ili smanje na najmanju moguću mjeru. Paralelno se radi i strateška procjena uticaja na životnu sredinu, koja dodatno analizira predložena planska rješenja sa aspekta zaštite životne sredine“, kazali su ministarstva.

Ovaj scenario razvoja predstavlja balans, kako je ranije objasnila Novaković-Đurović, između ostale još dvije opcije koje su bile predviđene konceptom, a koje su podrazumijevale ekonomski razvoj nauštrb zaštite životne sredine i obrnuto.

Iz ministarstva su kazali i da će sve primjedbe koje ocijene prihvatljivim sprovesti u daljem radu na PPCG.

„Značajan broj primjedbi i sugestija se odnosio na izgradnju vjetroelektrane ‘Brajići’, razmatranje izgradnje hidroelektrane ‘Komarnica’, a veliki broj zahtjeva i predloga se odnosi na pojedinačne katastarske parcele, zahtjeve za planiranje stambene i turističke izgradnje, što nije predmet ovog plana. Obrađivač plana sve predloge sa nivoa opština detaljno razmatra, posebno zahtjeve za određena saobraćajna rješenja i predloge uključuje u nacrt plana“, saopštili su iz ministarstva.

Krajnji rok da Skupština usvoji PPCG je 1. oktobar ove godine. PPCG se donosi za period od 20 godina, a sadašnji je važio do 2020. godine, dok je rok za usvajanje novog nekoliko puta pomjeran.

Izvor, foto: Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA