Na prodaju imovina Vektre Montenegro za 13,32 miliona eura

Stečajna uprava Vektre Montenegro raspisala je novi oglas za prodaju dijela imovine tog preduzeća, po ukupnoj početnoj cijeni od 13,32 miliona eura.

Na prodaju se nude nepokretnosti u Budvi, odnosno zemljište i objekti, po ukupnoj početnoj cijeni od devet miliona eura.

U Donjoj Gorici na prodaju je ponuđen pašnjak po početnoj cijeni od 1,69 miliona eura.

U Pljevljima se, u više katastarskih opština, prodaju poslovne zgrade u privredi i zemljišta i šume, po ukupnoj početnoj cijeni od 2,5 miliona eura, a u Podgorici neplodna zemljišta i ruševina starog objekta za 130 hiljada eura.

Prodaja se obavlja javnim prikupljanjem pisanih ponuda na adresu Privrednog suda, koje moraju pristići najkasnije do 25. decembra do 13 sati.

Njihovo otvaranje zakazano je dan kasnije u 11 sati u prostorijama Privrednog suda.

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva preduzeća i pojedinci koji po važećim propisima Crne Gore imaju pravo kupovine nepokretnosti i koji blagovremeno dostave odgovarajuću ponudu i uplate predviđeni depozit.

Ponuđači su dužni da uplate depozit u iznosu od četiri odsto od iznosa početne cijene.

Stečajni upravnik donijeće odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača najkasnije u roku od osam dana od održavanja javnog otvaranja ponuda.

Imovina dužnika, koja je predmet prodaje, može se razgledati svakog radnog dana za vrijeme trajanja oglasa, od devet do 14 sati, uz prethodnu najavu stečajnom upravniku.

Stečaj u Vektri Montenegro otvoren je početkom 2021. godine na zahtjev NLB Interfinanz banke.

Foto: Envatoelements

NIKŠIĆ PROGNOZA